Selts «Peipsimaa»

Общество «Причудье»

Peipsimaa Kultuuripäeval Mustvees 02.08.2008

Kultuuriselts „Pritšudje” (Peipsimaa) on asutatud 2003. aastal.
Seltsi eesmärgiks on: Peipsimaalt pärit inimeste kaasamine aktiivsesse ühistegevusse;
Hoida ja edasi anda noorsoole Peipsimaa kultuuritraditsioone;
Peipsimaa suulise ja ainelise vanavara kogumine, süstematiseerimine ja tutvustamine;
Peipsimaa ajaloo uurimine…
Nende eesmärkide saavutamiseks on Selts läbi viinud Peipsimaa Kultuuripäevi, teaduslike konverentse, kontserte, näitusi, konkursse, viktoriine ja muid üritusi.

Статьи раздела