Viktoriini „Peipsi-Pihkva järve asjatundja“ vastused.

Автор: lm

„Peipsi-Pihkva järve asjatundja“ viktoriini võitjateks osutusid: Igor Muhhin (Tartu), Svetlana Sitnikova (Elva), Ljudmila Žulina (Mustvee) ja Aleksei  Andrianov (Tallinn), kes vastasid õieti 19 küsimusele.

Kõik viktoriini võitjad saavad auhinnaks autori autogrammiga Leonid Mihhailovi uue raamatu „Peipsi-Pihkva järve asulad“. Auhindade kätteandmine toimub raamatu esitlemisel Mustvee Linnapäeval 13. juulil 2013.

Viktoriini „Peipsi-Pihkva järve asjatundja“ vastused:

1. Neljas.

2. Mehikoorma juures, 15,3 m.

3. Hando Mugasto.

4. Karl Ernst von Baer.

5. Peipsi tint, rääbis, koha, siig.

6. Piirissaare.

7. Üle 20 korra.

8. 1472. a.

9. Paul Haavaoks.

10. Skamja ja Vasknarva.

11. Vasknarva.

12. Ivan Morozov.

13. Pimen Sofronov.

14. Ranna külast.

15. Esimene näitsik.

16. Balmoral Šotimaal.

17. Väike-Kolkjas.

18. Alatskivi mõisa perenaise Sophie von Nolckeni nime järgi.

19. 1938. a.

20. 1946. a.

21. Beresje.

22. Lüübnitsa.

23. Võpolsova.

24. Väike-Rõsna.

25. Omedu.

Leonid Mihhailov