UITP trollibussi töögrupi istung 2013 Tallinnasse?

Автор: lm

Ülemaailmse Ühistranspordi Assotsiatsiooni (UITP) trollibussi töögrupi (TWG) juht Sergei Korolkov ja bussidivisjoni juht Arno Kerkhof pöördusid Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise juhatuse esimehe Toomas Sepa poole palvega kaaluda ühe järgnevatest (eeldatavalt 2013. aastal) trollibussi töögrupi töökoosolekutest korraldamist Tallinnas. 

Pärast TWG loomist Moskvas 8 aastat tagasi on nii Lääne-Euroopa, kui Ida-Euroopa mitmetes linnades korraldatud kokku 16 töögrupi koosolekut. Viimane, seni 16. istung, toimus selle aasta maikuus Itaalias, Parmas. Eestist võtsid üritusest osa Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise juhatuse esimees Toomas Sepp, arendusdirektor Leonid Mihhailov, trolliliikluse osakonna juhataja Aleksander Kapponen ning trolli hooldus- ja remondiosakonna juhataja Vladimir Nafigin. Töötubades ja teistel töistel kohtumistel arutleti, kuidas arendada ja täiustada trolliliiklust kui üht keskkonnasõbralikumat ja energiasäästlikumat ühistranspordi liiki ning tutvuti Parma linna uute trollibussidega. Järgmisel korral tuleb töögrupp kokku Saksamaal Leipzigis.

Oma kirjas Toomas Sepale rõhutavad Ülemaailmse Ühistranspordi Assotsiatsiooni juhid, et nimetatud ettepanek on eelkõige tunnustus tööle, mida meie esindajad on UITP trollibussi töögrupi kooseisus teinud ja märgivad, et selline pakkumine tehti Balti riikidest esimesena Eestile. Kuna vastavalt Tallinna Linnavolikogu 14. juuni 2012 otsusele ühinevad Tallinna Autobussikoondis (TAK) ja Trammi- ja Trollibussikoondis (TTTK) ning Tallinnas moodustatakse uus ühistranspordi ettevõte Tallinna Linnatranspordi AS, siis pole momendil võimalik koheselt UITP-le konkreetset vastust anda. Kas oleme nõus UITP trollibussi töögrupi töökoosolekut Tallinnas korraldama otsustab juba uue ettevõtte nõukogu. Eeldatavasti tuleb nõukogu esimest korda kokku juba selle aasta sügisel. 

Mis on UITP ? UITP ehk Ülemaailmne Ühistranspordi Assotsiatsioon on rahvusvaheline ühistranspordi võrgustik, mis ühendab transpordifirmasid ja -ametkondi, transpordipoliitika väljatöötajaid, teadusinstituute ning ühistranspordivahendite varustus- ja teenindustööstust. Organisatsioonis on 3 400 liiget 92 riigist mis teevad ülemaailmset koostööd ühistranspordi arenguks. Töö toimub erinevates divisionides (buss, trollibuss, metroo, kohalik raudtee, tramm jne). Assotsiatsiooni kõrgeimaks organiks on Peaassamblee. Organisatsiooni peakorter asub Brüsselis. Eestist on tänase seisuga UITP liikmed Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis ning Tallinna Autobussikoondis.