Tallinnas asutatakse Eesti suurim ühistranspordifirma

Автор: lm

Eile, 14. juunil 2012 kiideti Tallinna Linnavolikogus 41 keskfraktsiooni kuuluva volikogu liikme poolt heaks Tallinna Autobussikoondise AS-i ning Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise AS-i ühinemine ning 3. aprillil 2012 sõlmitud, notariaalselt tõestatud ühinemisleping, mille tulemusena moodustatakse Eesti suurim ühistranspordiettevõte - Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts.

Volikogu otsusega kinnitati ühtlasi Tallinna Autobussi-koondise Aktsiaseltsi põhikirja muutmine ja kinnitati moodustatava Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi põhikiri. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest. 

TAK-i ja TTTK ühendamise otstarbekust korduvalt arutatud nii linnavolikogus kui -valitsuses. Audiitorfirma Ernst & Young Baltic analüüsis 2005. ja 2008. aastal TAK-i ja TTTK efektiivsuse tõstmise võimalusi ning firmade ühendamise eeliseid ja puudusi. Möödunud aasta juunis otsustas linnavalitsus taas kaaluda TAK-i ja TTTK ühendamise perspektiivi. Ühendamine hinnati seekord põhjendatumaks kui kunagi varem, pidades silmas nii ühistranspordi tulevase ümberkorraldamise võimekust, ühissõidukiliikide asendamist kui ka uute sõidukite maksumust. 

Notariaalsele ühinemislepingule kirjutasid TAK-i ja TTTK juhataja alla 3. aprillil. Lepingu kohaselt lähevad kõik ühendatava ühingu (TTTK) töötajatega sõlmitud töölepingutest tulenevad tööandja õigused ja kohustused üle ühendavale ühingule (TAK) ehk lühidalt: TTTK töötajate senised töölepingud jäävad kehtima. 

Ühinemisel on täiendav positiivne mõju nii firmade kinnisvara kui spetsiifilise põhivara kasutamisele ning dubleeriva töö optimeerimisele.

Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise juhatuse liikmed Toomas Sepp, Leonid Mihhailov ja Jüri Malken jätkavad tööd loodava Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi juhatuses.