Tallinna volikogusse kandideerivad Ühendatud Rahvapartei juhtpoliitikud linna arengust

Автор: lm

Turvalisus nõuab tahet

Leonid Mihhailov, Tallinna Kaupmeeste Seltsi juhatuse esimees (50), esinumber Lasnamäel

Küsitlused näitavad, et narkomaania, turvalisus, töötus ja kuritegevus on tallinlaste jaoks kõige teravamad probleemid. Samas on kõik need probleemid omavahel seotud nagu siiami kaksikud ja tingitud sotsiaalsest olukorrast. Ühiskonna edasine järsk kihistumine ja madal elatustase toovad kaasa kuritegevuse edasise kasvu.

Iga neljas kesklinna, Põhja-Tallinna ja Lasnamäe elanik peab kuritegevust väga tõsiseks probleemiks. Seda saab lahendada ainult munitsipaalpolitsei loomisega ning kõikidesse koolidesse valveteenistuse sisseviimisega. Raha selleks peab tulema linnaeelarvest.

Eeskuju võiks võtta Itaaliast, kus tuhande elaniku kohta tuleb üks politseinik. Seega saaks me hoobiga juurde 350 linnapolitseinikku, kelle otsene kohustus oleks ühiskondliku korra tagamine.

Linnavalitsuses kuulatakse politseiprefektuuride juhtivtöötajate ettekandeid kuritegevuse olukorrast linnas, samuti tegutsevad linnavolikogus ja linnaosades ühiskondliku korra komisjonid. Kuna aga politsei linnale ei allu, jääb kõik see ainult jututoa tasemele. Vastu võetud otsused on vaid soovitusliku iseloomuga. Juhtida protsesse ilma otsuste kohustuslikkuseta on täielik jaburus.

Linn saab ka politseid aidata, näiteks politseinike korteritega kindlustamisel - eriti konstaablitele nende tegevuspiirkonnas. Esimesed pääsukesed on siin juba olemas ning asi vajab ainult intensiivistamist.

Politsei tuleb rahvale lähemale tuua. Pealinna üheks suuremaks paheks on anonüümsus ja sotsiaalse kontrolli puudumine. Pole normaalne, et Lasnamäe linnaosa elanikud peavad abi saamiseks politsei poole pöörduma kesklinnas.

Ainult üheskoos politseiga tegutsedes saame kuritegevust ohjeldada ning tagada igale tallinlasele turvalisuse tunde ja kindluse. Selleks on vaja aga tahet.