Tallinna volikogu keskfraktsioon esitas umbusaldusavalduse revisjonikomisjoni esimehele

Автор: lm
Источник: www.DELFI.ee

Tallinna linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmed esitasid täna umbusaldusavalduse revisjonikomisjoni esimehele Hanno Mattole. Umbusaldusavalduse üle andnud Leonid Mihhailov rõhutas, et Matto juhtimisel on revisjonikomisjoni töö kvaliteet langenud alla kriitilise piiri.

Hanno Matto 73746947

Hanno MattoFoto: Tiit Blaat

„Meie kõigi tööd reguleerib linna põhiseadus, täpsemalt öeldes Tallinna põhimäärus. Just selle põhimääruse 32 paragrahvis sätestatakse revisjonikomisjoni õigused ja eesmärgid. Kahjuks ei ole aga revisjonikomisjoni juht, kolleeg Hanno Matto suutnud oma ülesannete kõrgusel olla,“ rääkis Mihhailov.

„Kõige ilmekamaks näiteks selle juures on viimased revisjonikomisjoni istungid, mil oleme käsitlenud Ühistupanga Asutamise Sihtasutuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse revisjoniakti. Seda akti ei saanud menetleda, sest selle koostamisel rikuti Tallinna linnavolikogu poolt kehtestatud revisjonikomisjoni kontrollimiste läbiviimise korda. Hanno Matto heakskiidul oli see muudetud poliitiliseks dokumendiks, opositsioonisaadikute pahameele väljenduseks Tallinna linnavalitsuse korrektse ja seadusega kooskõlas oleva tegevuse suhtes. Kontrollijad ei peaks aktis tegema poliitilisi avaldusi. Revisjonikomisjon peab hindama asjade seaduslikkust.“