Tallinna võimuseitsmik asub linna tüürima

Автор: lm

Eile koalitsioonileppe sõlminud Tallinna võimuliit lubab üheskoos valitseda läbipaistvalt ja lõpetada korruptsiooni ning ametnike omavoli.

Veel aasta tagasi võimatuna tundunud shampuseklaaside kõlin Vene Erakonna esimehe Nikolai Maspanovi, tema lähima poliitilise rivaali Viktor Andrejevi ning Eesti poliitskaala teises otsas asuvate Jüri Mõisa ja Rein Voogi vahel kuulutas eile Tallinna volikogu väikeses saalis välja uuendatud koalitsiooni.

Pealinna võimuparteid on nüüdsest ametlikult Reformierakond, Isamaaliit, Mõõdukad, volikogu aseesimehe Sergei Ivanovi alles registreerimisel olev Vene Balti Erakond Eestis, Andrejevi juhitav Ühendatud Rahvapartei, Vene Erakond Eestis ning ainult üht linnavolinikku omav äsjakogunenud Demokraatlik Partei.

Enamus käes

Kokku on liidul 37 voliniku hääled, millest 64 kohaga volikogus piisab stabiilseks enamuseks.

«Uus koalitsioon asub kohe tööd rügama,» lubas eile Tallinna volikogu esimees Rein Voog (Reformierakond).

Viimased nädalad möödusid Edgar Savisaare juhitava Keskerakonna plaanitud võimupöörde tähe all ning see aeg on Voogi sõnul linnavalitsuse tööd häirinud.

«Koostöö on lepingu järgi kaheks aastaks, aga loodetavasti tunduvalt pikemaks ajaks,» tähendas Voog.

«Meil on tõesti põhjust shampanjat juua ja me ei olnud isegi algul nii optimistlikud koostöö esimese faasi sujumises,» ütles linnapea Jüri Mõis (Isamaaliit). «Eesmärk teha koalitsioonileping selle nädalaga valmis täitus ilma selleta, et tulnuks lõpus kiirustada.»

Pärast koalitsiooni uuendamist seisab ees linnavalitsuse ja linnaosavanemate koosseisu remont, mis peab Mõisa sõnul olema tehtud hiljemalt jõuluks.

Lahtised on vähemalt kaks abilinnapea ja kolm linnaosavanema kohta.

Ühendatud Rahvapartei esitab loodavale uuele kohale, turva- ja rahvusküsimustega tegelevaks abilinnapeaks endise ajakirjaniku ja filoloogi Leivi Sheri (59) ning Vene Erakond Eestis kommunaalküsimuste abilinnapeaks praeguse linnavoliniku Valentin Strukovi (47).

Samuti on teada, et Lasnamäe linnaosavanemaks tõuseb Naum Muhhini asemele Leonid Mihhailov, kes esindab Ühendatud Rahvaparteid.

Erastamine jätkub

Avalikustamata on Ühendatud Rahvapartei kandidaat Mustamäe linnaosavanemaks Pavel Starostini asemele ja Demokraatliku Partei poolt esitatav kandidaat Kristiine linnaosavanemaks.

Tallinna võimuliidu koostööleping kordab suures osas aasta tagasi sõlmitud kolmikliidu ja volikogu fraktsiooni Rahva Usaldus koostöödokumenti.

Peamised muutused puudutavad vene parteide nõudmisi venekeelsest teenindamisest ja teabejagamisest, kaasabist õigeusu kirikutüli lahendamisel ja venelastele oluliste kirikuvara- ning Tallinna vene kultuurikeskuse probleemide lahendamisest konsensuse alusel koalitsiooninõukogus.

Leping ei räägi midagi suurte linnaettevõtete Tallinna Vesi ja Tallinna Soojus erastamisest, kuid lubab monopoolsete kommunaalfirmade hinnad kontrolli all hoida.

Vene parteide survel loobub kolmikliit senisest kavast müüa linna kinnisvarahoolduse ettevõtted pakettidena kehvemal ja paremal järjel asuvatest firmadest, vaid kaalub ühekaupa müümist.

Spetsialistide hinnangul on just kinnisvarahoolduse ettevõtted kohtadeks, kus põrkuvad Tallinna vene poliitikute majandushuvid.

Väljavõtteid Tallinna koalitsioonilepingust

• Lähtume Tallinna juhtimisel läbipaistvuse, avatuse ja maksimaalse efektiivsuse põhimõtetest.

• Me ei luba korruptsiooni ega ametnike omavoli.

• Muudame linna juhtimise efektiivsemaks, lõpetades ülesannete dubleerimise ning vähendades ametnike arvu.

• Töötame välja linna kontseptuaalsed arengukavad, mis puudutavad transporti, kommunikatsioone, energeetikat, elamuehitust, teedevõrku, korrakaitset ja teisi valdkondi.

• Koostame Tallinna sotsiaalsfääri arengukava, mis näeb ette Tallinna kõige teravamate sotsiaalprobleemide lahendamise.

• Suurendame linnapoolset koolitoidu rahastamist vähekindlustatud perede lastele.

• Pöörame suuremat tähelepanu narko- ja aidsi ennetustööle, eriti laste ja noorte hulgas.

• Monopoolsete kommunaal- ja transporditeenuste hinnad jäävad volikogu kontrolli alla.

• Suurelamute krundid püüame määrata nii, et need ei hõlmaks üldkasutatavaid teid, laste mänguväljakuid ega haljasalasid.

• Teenindamine linnaasutustes lähtub Eesti keeleseaduses ja avaliku teenistuse seaduses sätestatud põhimõtetest. Linna teenindussfääris eelistame näha inimesi, kes valdavad mitmeid keeli. Tagame muukeelse elanikkonna informeerituse linnaelu küsimustes.

• Osutame igakülgset abi kahe õigeusu kiriku lepitamisel. Kindlustame Aleksander Nevski katedraali kasutamise, arvestades Eesti Vabariigi seadusi ja koguduse huve. Tehingud linna omandis olevate kiriku varadega kooskõlastame koalitsiooninõukogus.

• Säilitame Vene Kultuurikeskuse linna omandis talle omaste funktsioonide täitmiseks ja loome selle asutuse haldamiseks nõukogu. Vene Kultuurikeskusega seotud küsimused kooskõlastame koalitsiooninõukogus.

• Taotleme Tallinnale Euroopa kultuuripealinna staatust.

Argo Ideon, argo.ideon@postimees.ee