Tallinn ja Peking kirjutasid alla protokollile Lasnamäe trammiliini rajamise kohta

Автор: lm
Источник: http://www.stolitsa.ee

Tallinna linnapea Edgar Savisaar ja Hiina Riikliku Välismajandussuhete Korporatsiooni asepresident Feng Zechun kirjutasid alla kavatsuste protokollile Tallinna trammiliini rajamise kohta. Selle protokolli kohaselt ehitatakse trammiliin valmis ja pannakse käima uued trammid ajavahemikus 2012 – 2015.

Leonid Mihhailov, Edgar Savisaar, Janus Mutli, Rene Varek, Tallinn, tramm, Lasnamäe

Lepingule andsid oma allkirjad ka Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise juhatuse liige ja Tallinna trammiliini ehitaja, firma RAILCAR nõukogu esimees Rene Varek. Järgmisel korral külastavad Tallinna linnavalitsust Hiina investorid ja ehitaja käesoleva aasta mais, et jätkata trammiprojekti elluviimist.

Pekingis toimus ka Tallinna trammiprojekti komisjoni istung, mis korraldati üheskoos Hiina Riikliku Välismajanduse Koostöö Korporatsiooniga. Tallinna linnapea Edgar Savisaar tutvustas seal trammiprojekti peamisi prioriteete, tehnilisi ning finantsilisi kavatsusi selle ellu viimiseks ja Lasnamäe trammiliini väljaehitamiseks aastatel 2012 – 2015.

Savisaar pidas ka sotsiaalselt väga oluliseks trammiliini rajamist enam kui saja tuhande elanikuga linnaosa paremaks ühendamiseks Tallinna kesklinnaga. Linna transpordiameti juhataja Andres Harjo tutvustas Prantsuse konsortsiumi Sistra eestvedamisel läbi viidud Tallinna trammiliini teostatavus- ja tasuvusuuringut, mis näitas, et trammiliini rajamine tasub ennast lõppkokkuvõttes ära ja kujuneb ka turumajanduslikust aspektist otstarbekaks.

Abilinnapea Taavi Aas tutvustas trammiliini rajamiseks kavandatava ühisettevõtte majanduslikke parameetreid ja võimalikku partnerlust Hiina ja Eesti firmade vahel, äriplaani koostamisel ja projekti elluviimisel. Pekingi Linna Projekteerimise, Disaini ja Uuringute Instituudi asepresident Yu Songwei andis ülevaate rööbastranspordi arengust Pekingis. „Meie oleme valmis koos Välismajanduse Koostöö Korporatsiooniga osalema Tallinna trammiprojekti hankes,“ rõhutas Yu Songwei.

Hiina Riikliku Välismajanduse Koostöö Korporatsiooni asepresident Feng Zechun rääkis ühistranspordi kõrgetest standarditest Hiinas. „Hiina on rööbastranspordi arendamise alal muutunud üheks maailma juhtivaks riigiks,“ rõhutas Feng Zechun. „Siin välja töötatud tehnilised tingimused tuginevad Saksamaal kehtivatele standarditele, samuti ka USA ja Jaapani sellealastele kogemustele. Suur osa standarditest on Euroopa Liidust üks-ühele üle võetud. Turvalisus, energia kokkuhoid ja keskkonnasõbralikkus on seejuures peamised eesmärgid,“ ütles Zechun.

Feng Zechuni sõnade järgi on nad valmis kaasa aitama sellele, et ehitada Tallinnasse kaasaegne ja omanäoline tramm.