Sotsiaalsed töökohad.

Автор: lm

25. juunil võttis Tallinna Linnavolikogu vastu selle aasta esimese lisaeelarve. Linnaeelarve korrigeerimine oli põhjustatud riigikassa poolse fnantseerimise vähendamisega. Riik kärpis kohalike omavalitsuste peamisi tulude allikaid – sissetulekud tulumaksult ja riigi poolt püstitatud ülesannete täitmisele ettenähtud toetused. Tulude baasile avaldab survet ka majanduskriis ja tööhõive vähendamine linnaelanike seas.

Vaatamata tulude vähendamisele kriisivastase paketi meetmete realiseerimisel on linna poolt eraldatud 44 miljonit krooni, s.h 38,5 miljonit sotsiaalsete töökohtade loomisele. Kriisivastaste meetmete pakett koosneb kuuest osast: toetused ja sotsiaalne abi, konsultatsioonid raskustes olevatele linnaelanikele, soojusenergia kulude vähendamine, tööpuuduse vähendamine, ettevõtluse toetus ja tarbijate õiguste kaitsmine.

Sotsiaalsete töökohtade loomise programmi raames asusid 1. juunist Tallinna Autobussikoondises ja Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondises tööle 100 koristajat ning 1. septembrist alustavad tööd 900 reisisaatjat. Iga töösoovija peab vastama kolmele põhinõudele: olema Tallinna elanik ja olema töötuna arvel ning mitte olema pensionär.

Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondisel on 88 trammi ja 120 trolli. Trammiteede üldpikkus on 40 km. Koristajad, kes asusid tööle sotsiaalsetele töökohtadele, korrastavad lõpp-peatustes trammide ja trollide salonge, korjavad prügi trammiteedelt ja -peatustest, niidavad muru. Edaspidi kasutatakse nende abi trollibusside ja trammide parkide territooriumide koristamisel. Võimalik, et nad hakkavad värvima ka kontaktliinide poste.

Trammi- ja Trollibussikoondise sotsiaalse töökoha saamist taotlenud inimeste seas on peaaegu võrdselt mehi ja naisi vanuses 20 kuni 60 aastat. Kesk- ja keskeriharidust omavad 76%, põhi- ja kõrghariduse – võrdselt 12%. Kolmandik neist on töötud eelmise aasta lõpust, teised kaotasid töökoha sel aastal. Enne seda töötas suurem osa töötutest puidutööstuse, kerg- ja elektroonikatööstuse ettevõtetes ning samuti raudteel. Umbes 40% neist elavad Lasnamäel.

Kõik sotsiaalse töökoha saajad saavad miinimumpalka 4350 krooni. Peale selle hakkab nendele laienema soodustus, mida kasutavad kõik Tallinna ühistranspordi ettevõtete töötajad – nad saavad sõita tasuta trammide, trollide ja bussidega.Alates 1. septembrist saame pakkuda tööd 360 trammi- ja trollibussi reisisaatjale. Nad hakkavad müüma pileteid, aitama ratastoolidega ja lastevankritega reisijaid salongi sisenemisel ja salongist väljumisel, vastutavad salongi elementaarse korra eest. Selle töörühma töötajad peavad valdama eesti keelt kõnekeele tasemel. Lõppvestlused töösoovijatega algavad augusti keskpaigast. Töösoovijatel tuleb pöörduda meie koondise personaliosakonda, mis asub aadressil Paldiski mnt 48A (tel. 697 6103).

Sotsiaalsed töökohad on ettenähtud Tallinna kriisiabi meetmete paketi raames ajaks kuni töötuse tase linnas moodustab üle 5%.

Leonid Mihhailov, Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise juhatuse liige, linnavolikogu liige