Munitsipaalpolitsei teatab.

Автор: lm

Eelmisel istungil käsitles ja kooskõlastas Lasnamäe Halduskogu Suur-Sõjamäe 11 ja 11a detailplaneeringu eskiisi. See maa asub tööstustsoonis. Suur- Sõjamäe 11 ja 11a krundil (1499 m2) asuvad amortiseerunud elamud. Hoonestamata ja heakorrastamata Suur-Sõjamäe 11a krunt (4533 m2) kuulub riigile. Kogu territoorium asub Ülemiste kaubanduskeskuse ja Suur-Sõjamäe tänava vahel. Seda territooriumi läbib raudtee kaitsetsoon (30 m tee teljest).

Detailplaneeringuga kavatsetakse ühendada need kaks krunti üheks. Olemasolevad ehitised lammutatakse ning nende kohale rajatakse kaks ehitist: kahekorruseline autopesula ja neljakorruseline autokauplus kontoriga. Hoonestamise määratlemisel võeti arvesse Lasnamäe tööstustsooni üldplaneeringu nõuet, et vähemalt 20% krundist oleks haljastatud. Krundi hoonestustihedus on 0,42. Autode parkimiseks on ette nähtud 70 kohta.

Halduskogu kuulas ka Tallinna Munitsipaalpolitsei peainspektori Pjotr Gavrilovi ettekannet, kes rääkis munitsipaalpolitsei tööst Lasnamäel. Gavrilov teatas, et kui varem munitsipaalpolitsei peamiseks töövormiks oli linnakodanike vastuvõtt tugipunktides, siis nüüd on suurendatud patrullimistöö osa. Kõige sagedamini on munitsipaalpolitsei sunnitud tegelema koduloomadega jalutamise reeglite eiramise, autode vale parkimise, jäätmete mitteõigeaegse äraviimise ja omavolilise reklaami paigaldamise küsimustega. Munitsipaalpolitsei mõjutusmeetmed on väga erinevad: hoiatusest kuni erisuuruses rahatrahvideni nii eraisikutele kui ka juriidilistele isikutele. Loomulikult teeb munitsipaalpolitsei koostööd korteriühistute ja Lasnamäe Linnaosa Valitsusega. Munitsipaalpolitsei tegevuse arutamise käigus said Halduskogu liikmed vastused neid huvitavatele küsimustele.  

LINNAKODANIKE VASTUVÕTT 

Tallinna Linnavolikogu liige, Lasnamäe Halduskogu esimees LEONID MIHHAILOV võtab linnakodanikke vastu 21. septembril kl 16–17 Lasnamäe Linnaosa Valitsuses, Punane 16, ruum 510. Registreerimine tel 697 6114. 

Leonid Mihhailov, Lasnamäe Halduskogu esimees