Moonika sõidab tänasest Tondi-Kadrioru liinil

Автор: sh
Источник: Uwe Gnadenteich

Täna saadeti Vana-Lõuna trammipeatuses pidulikult liinile esimene CAF Urbos AXL tramm, nimega Moonika, mis alustas reisijate vedu liinil nr 3 Tondi – Kadriorg.

Леонид Михайлов

«Ma tänan kõiki, kes trammiliinide rekonstrueerimise ja uue trammi käivitamise nimel tõsist tööd on teinud ning ühtlasi õnnitlen kõiki tallinlasi,» ütles abilinnapea Taavi Aas. «Täna tähistame olulist etappi trammiliikluse ja linna infrastruktuuri kaasajastamise suurprojektist, mille eesmärgiks on muuta liikumine Tondilt ja Lasnamäelt kesklinna kiiremaks ning keskkonnasõbralikumaks.»

«Issanda päike läheks enne looja, kui ma jõuaksin üles lugeda kõik need, keda ma tahaksin tänada trammiprojekti elluviimisele kaasaaitamise eest,» lisas TLT juhatuse esimees Enno Tamm ning kutsus kõiki üles uue trammiga sõitma.

Trammi üleandmise-vastuvõtmise akti allkrijastasid TLT juhid ja CAFi tehase esindajad alles täna hommikul. Esimese Hispaania trammi liinileminekut lükati mitu korda edasi, üheks põhjuseks oli ootamatult selgunud tõsiasi, et trammi rattad ei olnud päris tasakaalus. See oleks tähendanud nende ebaühtlast kulumist. TLT juhatuse esimehe nõuniku Kristjan Kaunissaare sõnul polnud selle vea parandamine õnneks eriti suur töö ning teine ja kolmas tramm saabusid Tallinna juba tasakaalustatud ratastega.

Järgnevate trammide katsetamiseks kulub Kaunissaare sõnul tunduvalt vähem aega kui esimese puhul, sest tüübikatsetus on esimese trammiga juba tehtud ning järgmisega on vaja teha katsesõite ja proovida kiirendusi ning pidurdusi vaid selleks, et veenduda kõikide süsteemide korrasolekus.

Леонид Михайлов

Tallinna 3. ja 4. trammiliini uuendamine läheb maksma kokku 91 miljonit eurot. Eesti vabariigi ja Hispaania kuningriigi vahel 2011. aastal sõlmitud lepinguga saastekvootide eest ostetavate trammide hind moodustab sellest 53,4 miljonit eurot. Keskkonnaministeerium toetab Tallinna trammiliikluse kaasajastamist läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse 24,5 miljoni euroga. TLT ja Tallinna linn finantseerivad uute trammide liinile toomist 2013-2015 jooksul vähemalt 13,1 miljoni euro ulatuses.

Sel kevadel alustati trammitee rekonstrueerimist lõigul Lubja tänav-Majaka tänav. Tallinna linna lisavahendite arvelt on uuendatud kogu Majaka tänav ning lisaks uutele trammiteedele, ooteplatvormidele ning -paviljonidele rajatakse ka uus kõnnitee ja tänavavalgustus.
Tallinna trammitaristu uuendamise projekti raames tehakse ka ettevalmistusi Peterburi tee alguses, et järgnevatel aastatel oleks võimalik rajada trammitee pikendus kuni lennujaamani.

TLT esitas veebruari lõpus taotluse CEF fondile (CEF -Euroopa ühendamise rahastu, Connecting Europe Facility) Tallinna trammivõrgu pikendamiseks lennujaamani.

Projekti maksumuseks on planeeritud 20 miljonit eurot, mille eest rajatakse Peterburi tee 2 krundil asuvalt tagasipöörderingilt tunnel raudteede ja Suur-Sõjamäe tänava alt läbi Keevise tänavale. Piki Keevise tänavat viiakse trammitee lennujaama territooriumile, kuhu ehitatakse tagasipöördering. Uue trammitee pikkus on kaks kilomeetrit.

«Tallinna linna omafinantseeringuks on planeeritud 15 protsenti projekti maksumusest. Projekteerimistöödega alustatakse käesoleva aasta esimesel poolaastal,» ütles Tamm