Mihhailov: viimase aja korruptsioonijuhtumid on head õppetunnid

Автор: lm

Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjoni keskerakondlasest aseesimehe Leonid Mihhailovi sõnul ei ole komisjon eelnevalt tuvastanud pistisevõtmises süüdi mõistetud endise kõrge linnaametniku Mati Songisepa juhitud transpordiameti töös mingeid kõrvalekaldeid.

"Otsus Mati Songisepa süüdi mõistmises ei tulnud minu jaoks üllatusena, sest seda juhtumit on meedia piisavalt kajastanud. Viimasel ajal avalikustatud korruptsioonijuhtumid nii kohalikes omavalitsustes kui riiklikes struktuurides näitavad, et ühiskond suudab end tervendada ja peaks andma hea õppetunni kõigile teistele ametnikele ja ettevõtjatele," ütles Mihhailov Delfile.

Mihhailovi sõnul kontrollis revisjonikomisjon eelmisel aastal Tallinna transpordiameti poolt 2009. ja 2010. aastal sõlmitud lepingute vastavust seadusele ja linna õigusaktidele, kuid mingisuguseid kahtlaseid tehinguid ei tuvastatud. 

"Sellel ajal sõlmiti kokku 83 lepingut, millest kontrolliti 44 lepingut. Kontrollimisel selgus, et lepingute sõlmimisel on lähtutud riigi ja linna õigusaktidest. Lepingutes ja lepingutega seotud dokumentides esines üksikuid hooletusvigu. Lepingute täitmisel on esinenud mõningaid probleeme, mis on lahendatud poolte kokkuleppel," selgitas Mihhailov. 

Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjonil on seaduse järgi õigus kontrollida ja hinnata linnavalitsuse, linnavalitsuse ametiasutuste ja nende ametiasutuste hallatavate asutuste või linna valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust ning linna vara kasutamise sihipärasust ning kontrollida ja hinnata linnaeelarve täitmist.

Harju maakohus mõistis läinud kolmapäeval Tallinna endise kõrge linnaametniku Mati Songisepa (71) süüdi selles, et ta võttis enam kui 2,25 miljonit krooni ehk üle 144 000 euro pistist.

Kohus karistas Songiseppa kokkuleppemenetluses kolmeaastase tingimisi vangistusega kolmeaastase katseajaga ning mõistis talt riigituludesse välja sundraha 435 eurot.

Kohtuotsusega mõisteti konfiskeerimise asendamise korras riigile osaliselt välja ka süüteoga saadud vara summas 10 412,26 eurot, teatas Põhja prokuratuur.

Risto Veskioja