Möödunud neli aastat.

Автор: lm

Möödunud neli aastat 

Lasnamäe Halduskogu, mis moodustati 2005. aasta valimiste tulemustel, viis praeguses koosseisus läbi oma viimase koosoleku. Tulekul on uued valimised ja halduskogu uus koosseis.

Lasnamäe Halduskogus oli 27 liiget. Nendest: Keskerakonna liikmeid – 19, Reformierakonna liikmeid – 4,  Res Publica liikmeid ja sotsiaaldemokraate – võrdselt 2 esindajat. Halduskogu ülesanne on linnaosa valitsusele ja linnavolikogu komisjonidele soovituslike ettepanekute esitamine linnaosa valitsuse töö ja haldusterritooriumi elu paremaks korraldamiseks. Halduskogu on linnavolikogu tööorganiks.

Nelja aastaga kooskõlastas Lasnamäe Halduskogu üle 150 detailplaneeringu või nende eskiisi, toetas tööstus- ja elutsooni üldplaneeringute koostamist. Halduskogu jälgis Lasnamäe Arengukava 2002–2010 täitmise käiku, kooskõlastas uue tegevuskava 2008.–2013. aastateks ning strateegia 2021. aastani. Tulevastel aastatel on ette nähtud mitmete objektide rajamine Lasnamäe elukvaliteedi parendamiseks. Nende seas on laste- ja peremänguväljakud, koerte jalutusplatsid, uued teed, parklad, munitsipaalelamud, pargid, veekogud, purskkaevud ja teised infrastruktuuri objektid.

Halduskogu määras oma esindajad gümnaasiumide ja lasteaedade hoolekogudesse, kooskõlastas lasteaedade ja gümnaasiumide arengukavad, regulaarselt arutas korrarikkumistega võitlemise käigu ja munitsipaalpolitsei tegevuse üle. Koosolekute päevakorras olid sellised meie linnaosa jaoks aktuaalsed probleemid nagu: lastemänguväljakute ja bussiootepaviljonide korrasolek, vabaaja veetmise võimalused Lasnamäel, investeeringud haridusasutustesse, õigeusukiriku ehitamise käik, pooleli olevate objektide asjade käik ja autode parkimise korraldamine.

Heaks traditsiooniks on saanud halduskogu liikmete iga-aastased ringsõidud Lasnamäe ehitusobjektidega tutvumiseks. Oli meeldiv näha, kuivõrd dünaamiliselt meie linnaosa arenes. Nelja aastaga ehitati munitsipaalelamud Iru, Loopealse ja Raadiku territooriumidele, Ülemiste ja Smuuli viaduktid, Lasnamäe Spordikompleksi staadion, rajati Jüriöö park, Patriarh Aleksiuse II väljak ehitatava õigeusukiriku juurde, peremänguväljak Vormsi tänavale, lastemänguväljakud Koorti ja Kivila tänavatele, koerte jalutusplats, lõpetatud on Pae pargi rajamise esimene etapp, renoveeritud Linnamäe Vene Lütseum, Pae Gümnaasium, Laagna Gümnaasium, Mahtra Gümnaasium, Lasnamäe Vene Gümnaasium, Sikupilli Keskkool, Kultuurikeskus Lindakivi, Kivila, Läänemere, Mahtra, Pae, Paekaare, Suur-Sõjamäe tänavad ja Narva maantee “Russalka” mälestussambast Smuuli tänavani, sisehoovide teed asumites Kuristiku, Laagna, Mustakivi ja Pae, laiendati Mustakivi tänavat, avati Käo Päevakeskus, Tondiraba ja Betooni Tööstuspargid, Mustakivi tunnel ja ööpäevaringne apteek.

Eelmisel aastal viis firma Norstat Eesti AS läbi uuringu tallinlaste suhtumisest  linnajuhtimisse. Küsitlus näitas, et Lasnamäe elanikud hindavad positiivselt Linnaosa Valitsuse ja Halduskogu tööd, tunnevad hästi täitev- ja esindusvõimu juhte ning oma enamuses kiidavad nende tegevuse heaks.

Leonid Mihhailov, Lasnamäe Halduskogu esimees, Tallinna Linnavolikogu liige. www.leonidmihhailov.eu