Linnavarakomisjoni aruanne

Автор: lm

Hr Toomas Vitsut Tallinna Linnavolikogu esimees

Detsember 2008 nr

Tallinna Linnavolikogu

linnavarakomisjoni 2008 a tööaruanne

Käesolevaga esitan aruande Tallinna Linnavolikogu linnavarakomisjoni 2008. aasta töö kohta.

Perioodil 1. jaanuar 2008 kuni 18. detsember 2008 toimus 18 koosolekut, sh 2 erakorralist ja 16 korralist koosolekut.

2008. aastal vaadati linnavarakomisjonis läbi 121 eelnõu, juhtivkomisjoniks oli linnavarakomisjon 75 eelnõu puhul. Komisjoni otsused eelnõude osas olid järgmised:

Linnavarakomisjon toetas esitatud kujul 119 eelnõu:

   1. 1.OE4 Munitsipaaleluruumide üürile andmine elamus aadressil Kopli tn 100b
   2. 2.OE9 Uus-Maleva tn 6 korter 63 üürile andmine
   3. 3.OE10 Tallinna linna omandis oleva Hobujaama tn 14B, Hobujaama tn 14 kinnistu ühendamine Hobujaama tn 12 ja Hobujaama tn 14A kinnistutega, ühendatud kinnistu valdamise ja kasutamise kord, kaasomandi lõpetamine ja jagamine korteriomanditeks, jagamisel tekkivate korteriomandite valdamise ja kasutamise kord
   4. 4.OE18 Kadaka tee 177, Värsi tn 41, Värsi tn 43, Värsi tn 45, Värsi tn 49, Värsi tn 51, ja Värsi tn 53 asuvate ehitiste peremehetuks tunnistamine
   5. 5.OE19 Tööandja eluruumi Õismäe tee 65 korter 18 üürile andmine
   6. 6.OE20 Tallinnas Kauba tn 3-2 asuva korteriomandi müük
   7. 7.OE24 Lai tn 36a ja Tagamaa tee 1 (Aegna sadam) maade munitsipaalomandisse taotlemine
   8. 8.OE30 Eluruumide üürile andmine ja munitsipaaleluruumi üürilepingu sõlmimine
   9. 9.OE40 Tallinnas Kauba tn 20-1 asuva korteriomandi müük
   10. 10.OE41 Tallinnas F.J.Wiedemanni tn 2B elamus nr 2 asuvate korteriomandite müük
   11. 11.OE47 Betooni tn 6b kinnistu jagamisel tekkivate kinnistute võõrandamine Aktsiaseltsile Lasnamäe Tööstuspark
   12. 12.OE50 Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
   13. 13.OE51 Korteriomandite otsustuskorras müük Kesklinnas
   14. 14.OE52 Korteriomandite otsustuskorras müük ja linnavolikogu 5. mai 1994 otsuse nr 62 lisa muutmine Lasnamäe linnaosas
   15. 15.OE53 Tondi tn 51a korter 82 otsustuskorras müük
   16. 16.OE54 Eluruumide üürile andmine Mustamäe linnaosas
   17. 17.OE55 Munitsipaaleluruumi üürile andmine ja korteriomandite otsustuskorras müük Nõmme linnaosas
   18. 18.OE58 Mustamäe linnaosas paiknevate hoovialade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine
   19. 19.OE60 Tallinna Kesklinna linnaosas asuvate erastamisele mittekuuluvate mitteeluruumide nimekirja kinnitamine ja Tallinna Linnavolikogu 17. juuni 2004 otsuse nr 162 kehtetuks tunnistamine
   20. 20.OE61 Paldiski mnt 227 korter 129 üürile andmine Haabersti linnaosas
   21. 21.OE62 Meeliku tn 22/2 korter 209 üürile andmine
   22. 22.OE64 Tallinnas Ravi tn 11A-21 asuva korteriomandi müük
   23. 23.OE65 Eluruumide üürile andmine aadressidel Meeliku tn 24/3 korterid 89 ja 116 ning Uus-Maleva tn 7 korter 110
   24. 24.OE66 Meeliku tn 22/2 korter 213 üürile andmine
   25. 25.OE79 Eluruumide üürile andmine aadressil Meeliku tn 22/5 korter 309 ja Meeliku tn 24/1 korter 9
   26. 26.OE80 Meeliku tn 22/2 korter 210 üürile andmine
   27. 27.OE83 Munitsipaaleluruumide üürile andmine Mustamäe linnaosas
   28. 28.ME85 Maareformi seaduse § 25 lõikes 3 nimetatud taotluse esitaja määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele
   29. 29.OE88 Meeliku tn 22/3 korter 256 üürile andmine
   30. 30.OE92 Minimaalsuurusest väiksema katastriüksuse moodustamine asukohaga Toom-Kuninga tn 28a
   31. 31.OE99 Maade munitsipaalomandisse taotlemine
   32. 32.OE100 Eluruumide Meeliku tn 22/4 korter 296, Meeliku tn 22/5 korter 317, Meeliku tn 24/2 korter 49 ja Meeliku tn 24/1 korterite 36 ja 2 üürile andmine
   33. 33.OE101 Tallinnas Pikk tn 64-1A (elamus nr 1) ja Pikk tn 64-7 (elamus nr 2) asuvate korteriomandite müük
   34. 34.OE102 Munitsipaaleluruumide Akadeemia tee 34-3, Akadeemia tee 48-4 ja Uus-Maleva tn 6-5 üürile andmine
   35. 35.OE103 Tallinnas Võistluse tn 3-3 asuva korteriomandi müük
   36. 36.OE104 Tallinnas Väike-Ameerika tn 16-13 asuva korteriomandi müük
   37. 37.OE105 Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Randla tn 13 korter 818 ja Randla tn 24 korter 73
   38. 38.OE106 Munitsipaaleluruumide üürile andmine Põhja-Tallinnas
   39. 39.OE109 Munitsipaaleluruumi (Pirni tn 2 korter 26) üürile andmine Haabersti linnaosas
   40. 40.OE111 Tallinnas Põdra tn 22-4 asuva korteriomandi müük
   41. 41.OE114 Sihi tn 26 maa ½ mõttelises osas munitsipaalomandisse taotlemine
   42. 42.OE115 Tallinna teine elamuehitusprogramm
   43. 43.OE118 Filtri tee 9 asuvate ehitiste sundvõõrandamine ja Filtri tee 9 maa munitsipaalomandisse taotlemine
   44. 44.OE119 Filtri tee 16 asuvate ehitiste sundvõõrandamine ja Filtri tee 16 maa munitsipaalomandisse taotlemine
   45. 45.OE120 Tartu mnt 86A asuva ehitise sundvõõrandamine ja Tartu mnt 86A maa munitsipaalomandisse taotlemine
   46. 46.OE121 Tartu mnt 88A asuvate ehitiste sundvõõrandamine ja Tartu mnt 88A maa munitsipaalomandisse taotlemine
   47. 47.OE122 Filtri tee 9a kinnistu sundvõõrandamine
   48. 48.OE128 Munitsipaaleluruumide Punane tn 9 korter 33 ja Sinimäe tn 6 korter 5 üürile andmine Lasnamäe linnaosas
   49. 49.ME129 Tallinna linna 2008. aasta eelarve muutmine ja esimene lisaeelarve
   50. 50.OE131 Tallinna linna kasuks Raja tn 4A kinnistule tasuta hoonestusõiguse seadmise taotlemine
   51. 51.OE135 Eluruumi üürile andmine aadressil Meeliku tn 24/4 korter 225
   52. 52.OE136 Munitsipaaleluruumide üürile andmine (Astangu tn 64 korter 23, Mahtra tn 23 korter 39, Paldiski mnt 227 korter 73 ja Õismäe tee 98 korter 6)
   53. 53.OE137 Tallinnas J. Köleri tn 20-5 asuva korteriomandi müük
   54. 54.OE138 Tallinnas Angerja tn 14 asuva kinnistu müük
   55. 55.OE139 Tondi tn 55a kinnistut koormava ning Tondi tn 55a, 55b ja Seebi tn 36a kruntide detailplaneeringu kohaselt moodustatavaid kinnistuid Marsi tn 4, Marsi tn 8 ja Marsi tn 10 koormama jääva hoonestusõiguse jagamine, hoonestusõiguste tingimuste muutmine ning hoonestusõiguste ja Marsi tn 4 kinnistu koormamine servituutidega
   56. 56.OE140 Munitsipaaleluruumi Akadeemia tee 34 korter 46 üürile andmine
   57. 57.OE141 Eluruumide üürile andmine aadressil Meeliku tn 22/3 korter 229, Meeliku tn 24/5 korter 329 ja Meeliku tn 24/5 korter 353
   58. 58.OE142 Ülemiste liiklussõlme ehitamiseks vajalike maaüksuste Järvevana tee T10, T11, T12, T13, T14, T15 ja Filtri tee T2, T3, T4, T5, T6 munitsipaalomandisse taotlemine
   59. 59.OE146 Haljas tee, Pähkli tn, Künnapuu tn ja Urva tn vahelises kvartalis asuvate kinnistute otsustuskorras müük
   60. 60.OE147 Eesti Vabariigi omandis olevate Juhkentali tn 58 ja Filtri tee 12 kinnistute mõtteliste osade tasuta Tallinna linna omandisse taotlemine, kinnistute kaasomandi kasutamise korra ja kinnistutele valitseja määramine
   61. 61.OE148 Tallinnas Pärnu mnt 340-6 asuva mitteeluruumi korteriomandi müük
   62. 62.OE154 Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Niguliste tn 3 asuva Niguliste muuseumi-kontserdisaali tagastamata jätmiseks
   63. 63.OE155 Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele endisel kinnistul nr 573AB asuvate rajatiste, linnamüüri, Neitsitorni, Tallitorni ning Lühikese Jala väravatorni ja hoone tagastamata jätmiseks
   64. 64.OE158 Tallinna linna omandis oleva Ranna tee lõik Merivälja tee ja Lääne tee vahel kinnistu ja sellega piirneva Ranna tee 18 kinnistu pindala ja piiride muutmine ning kinnistu osa võõrandamine
   65. 65.OE170 Munitsipaaleluruumi (Paldiski mnt 227 korter 74) üürile andmine Haabersti linnaosas
   66. 66.OE172 Merivälja ja Mähe vahelise piirkonna detailplaneeringuga avalikuks kasutamiseks ettenähtud teede ja haljasalade alla jäävate kinnistute omandamine Tallinna linnale ning Tallinna linna omandis olevate kinnistute võõrandamine, kinnistute kaasomandi kasutuskordade määramine ja Tallinna linnale omandatavatele kinnistutele valitsejate määramine
   67. 67.OE174 Haabersti linnaosas, Jõeküla asumis asuvate kinnistute müük hoonestusõiguste omanikele (Aaviku elamurajoon)
   68. 68.OE175 Paldiski mnt 106A kinnistu müük
   69. 69.OE176 Ravi tn 11-1 asuva korteriomandi müük
   70. 70.OE177 Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine (Nabra tn 4a korter 15, Niine tn 5 korter 1 ja Randla tn 13 korter 519)
   71. 71.OE180 Tallinna Linnavolikogu 19. augusti 2004 otsuse nr 181 "Tallinna Lauluväljaku hoonete ja rajatiste tasuta kasutusse andmine Sihtasutusele Tallinna Lauluväljak” muutmine
   72. 72.OE183 Tallinna Linnavolikogu 30. oktoobri 2003 otsuse nr 319 „Betooni tn 24 kinnistu müük” muutmine
   73. 73.OE184 Tallinna linna ja NT KAUBANDUSE AS-i vahel 1. novembril 2000 sõlmitud mitteeluruumi rendilepingu nr 598 lõpetamise kokkuleppe heakskiitmine ja volituste andmine Rainer Vakrale
   74. 74.OE186 Munitsipaaleluruumide üürile andmine Mustamäe linnaosas ja Põhja- Tallinnas
   75. 75.OE188 Eluruumi üürile andmine aadressil Meeliku tn 24/4 korter 277
   76. 76.OE189 Tallinnas Salme tn 40A asuva kinnistu müük
   77. 77.OE191 Koidu tn 97 / Virmalise tn 27, Liivalaia tn 23, Järveotsa tee 31, Õismäe tee 50 asuvatele kinnistutele hoonestusõiguse tingimuste määramine, hoonestajaga üürilepingute ja hoonestusõiguste võlaõiguslike müügilepingute sõlmimine ja Tallinna Linnavalitsusele volituste andmine
   78. 78.ME193 Tallinna Linnavolikogu 4. aprilli 2002 määruse nr 21 "Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise korra kinnitamine” muutmine
   79. 79.OE194 Nunne tn 2/Lai tn 2/Pikk tn 1 asuva kinnistu ja Pikk tn 3 asuvate korteriomandite müük
   80. 80.OE197 Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine Põhja-Tallinnas
   81. 81.OE202 Eluruumide üürile andmine (Meeliku tn 24/4 korter 148, Sõle tn 18 korterid 122 ja 151, Puhangu tn 10 korter 128, Randla tn 13 korter 507, Tuulemaa tn 11 korter 1 ja Vikerlase tn 15 korter 174
   82. 82.OE215 Sompa tee T3 ja Kirilase tänav T2 maade munitsipaalomandisse taotlemine
   83. 83.OE216 Maade munitsipaalomandisse taotlemine
   84. 84.OE217 Pikk tn 34A, Kristiina tn 12A, Suur-Paala tänaval, Vana-Kuuli tn 14, Pärnu mnt 327 ja Pärnu 327A ning raudtee vahelisel alal, Laevastiku tn 7 ja Laevastiku tn 9 kinnistute taga ning endise Kalamaja kalmistu väravatorni vastas asuvate ehitiste peremehetuks tunnistamine
   85. 85.OE218 Erika tn 13a korterite 2-13, 118, 120 ja 122 sotsiaalkorteriteks tunnistamine
   86. 86.OE219 Osalemine URBACT II (European Programme for Urban Sustainable Development, 2007-2013) programmi SUITE The Housing Project (Social and Urban Inclusion Through Housing, 2008-2010) temaatilise võrgustiku projektis (Sotsiaalne ja linnaline tegur elamumajanduses) ja volituste andmine Tallinna Elamumajandusameti juhatajale
   87. 87.OE221 Sõpruse pst 201a kinnistu müük
   88. 88.OE227 Munitsipaaleluruumide üürile andmine Mustamäe linnaosas
   89. 89.OE229 Linnavara tasuta võõrandamine Tallinna Ülikoolile (Kotka tn 12/Spordi tn 11 ja Lai tn 13/Suur-Kloostri tn 1 asuvad kinnistud)
   90. 90.OE230 Osmussaare tn 8 asuva kinnistu müük
   91. 91.OE235 Toonela tee 5 maa 514/1000 mõttelises osas munitsipaalomandisse taotlemine
   92. 92.OE236 Tallinna Linnavolikogu 20. juuni 2002 otsuse nr 309 “Punane tn 48A linnamaa maakasutuse sihtotstarbe muutmine ja hoonestusõiguse seadmine” osaline kehtetuks tunnistamine ja muutmine
   93. 93.OE237 Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine (Amburi tn 8 korter 2, 1. Liin 1 korter 10, 2. Liin 6 korter 19, 2. Liin 7 korter 9, Erika tn 5a korter 85, Kaevuri tn 6 korter 4, Kaevuri tn 8 korter 16, Kaevuri tn 11 korter 11, Maleva tn 18 korter 407, Sepa tn 3 korter 9, Sepa tn 5 korter 8, Sepa tn 5 korter 15, Treiali tn 8 korter 3, Õle tn 25 korter 3)
   94. 94.OE245 Munitsipaaleluruumi üürile andmine aadressil Sõpruse pst 5 korter 171/172
   95. 95.OE246 Eesti Vabariigi omandis olevate Paldiski mnt T19 ja Suve tänav T2a kinnistute ning Saani tn 2b ja Suve tänav T2 katastriüksuste tasuta Tallinna linna omandisse taotlemine ning kinnistutele ja katastriüksustele valitseja määramine
   96. 96.OE248 Tegevusvaru hädaolukorraks tasuta kasutusse andmine Põhja-Eesti Päästekeskusele
   97. 97.OE249 Eluruumi üürile andmine aadressil Meeliku tn 22/1 korter 28
   98. 98.OE258 Maade munitsipaalomandisse taotlemine
   99. 99.OE259 Munitsipaaleluruumide üürilepingute sõlmimine Põhja-Tallinnas
   100. 100.OE267 Eluruumi üürile andmine aadressil Meeliku tn 22/1 korter 105
   101. 101.OE268 Munitsipaaleluruumi Õismäe tee 65 korter 35 tööandja eluruumide hulgast väljaarvamine ja üürile andmine
   102. 102.OE270 Tallinnas Gonsiori tn 10-12 asuva korteriomandi müük
   103. 103.OE271 Tallinnas Alevi tn 7-2 asuva korteriomandi müük
   104. 104.OE272 Eluruumide üürile andmine aadressidel Laevastiku tn 14 korter 6, Meeliku tn 22/1 korter 157 ja Randla tn 15 korter 417
   105. 105.OE273 Tallinnas Mardi tn 12-12 asuva korteriomandi müük
   106. 106.OE279 Munitsipaaleluruumi Vikerlase tn 15 korter 171 üürile andmine Lasnamäe linnaosas
   107. 107.OE280 Eluruumide üürile andmine aadressidel Akadeemia tee 32 korter 111 ja E. Vilde tee 94 korter 83
   108. 108.OE281 Kopli tn 88 asuvate korteriomandite vahetamine
   109. 109.OE282 Maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksustele sihtotstarbe määramine
   110. 110.OE289 Kaluri tn 1 kinnistu tasuta omandamine ja ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele
   111. 111.OE291 Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine (Anni tn 14 korter 140 ja Kivila tn 5 korter 3)
   112. 112.ME292 Tallinna linna 2009. aasta eelarve
   113. 113.OE294 Eluruumide üürile andmine (Alasi tn 4 korter 8, Kopli tn 69e/1 korterid 49 ja 71, Rohu tn 18 korter 3 ja Uus-Maleva tn 7 korter 136)
   114. 114.OE308 Eesti Vabariigi omandis oleva Kaarli pst 4a maaüksuse tasuta Tallinna linna omandisse taotlemine ja maaüksusele valitseja määramine
   115. 115.OE309 A. H. Tammsaare tee 64A kinnistu ja Tondi tn 59A kinnistu müük
   116. 116.OE312 Tallinnas Lembitu tn 8-81 asuva korteriomandi müük
   117. 117.OE425 Tallinnas Endla tn 92-9 asuvast korteriomandist Tallinna linnale kuuluva mõttelise osa müük
   118. 118.OE426 Tallinnas Paavli tn 3-8 ja Paavli tn 3-20 asuvate korteriomandite müük
   119. 119.OE427 Tallinna Linnavolikogu 7. aprilli 2005 otsuse nr 87 ja 9. märtsi 2006 otsuse nr 77 punkti 1.1 kehtetuks tunnistamine

Linnavarakomisjon toetas parandusettepanekutega 2 eelnõu:

   1. 1.OE3 Tallinna linna omandis olevate Sipelga tn 2B, 4B, 6F, 8D ja 8G kinnistute vahetamine Sipelga tn lõik T-4, T-5, T-6 ja T-7 kinnistutega
   2. 2.OE159 Nõusoleku andmine Tallinna linna omandis olevat Sõpruse pst 151 kinnistut koormava korterihoonestusõiguse (mitteeluruum nr 1) võõrandamiseks

Linnavarakomisjon ei toetanud 0 eelnõu:

Linnavarakomisjonis suunati teisele lugemisele 0 eelnõu:

Linnavarakomisjonis suunati kolmandale lugemisele 0 eelnõu:

Linnavarakomisjoni menetluses on 2 eelnõu:

   1. 1.OE288 Puhkekodu tee 94 ja Helmiku tee 116 asuvatest maadest moodustatavate katastriüksuste sihtotstarbe määramine ja maade munitsipaalomandisse taotlemine
   2. 2.OE182 Korteriomandite otsustuskorras müük Põhja-Tallinnas (Maleva tn 18)

Linnavolikogule esitati 1 linnavolikogu otsuse eelnõu:

   1. 1.OE214 Linnavolikogu linnavarakomisjoni koosseisu muutmine

Linnavarakomisjonis arutlusel olnud muud teemad:

   1. 1.Esindaja määramine Tallinna Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu

Leonid Mihhailov komisjoni esimees ajavahemikul 20.04.06-...

Oksana Laasi komisjoni aseesimees ajavahemikul 06.09.07-09.09.08

Tiit Kivikas komisjoni aseesimees ajavahemikul 18.09.08-...

Linnavarakomisjoni liikmete osalemine komisjoni koosolekutel:

Leonid Mihhailov, Linnavarakomisjoni esimees