Linnaosavanem LEONID MIHHAILOV

Автор: lm
p2003-09-015. linnaosavanem LEONID MIHHAILOV
november 2000 – detsember 2001 

Sündinud 16.08.1952 Tallinnas, kõrgharidus Tallinna Polütehnilisest Instituudist elektriinseneri erialal.

Linnaosavanema ametikohale asus Eestimaa Ühendatud Rahvapartei liikmena Tallinna Kaupmeeste Seltsi juhatuse esimehe kohalt, kus töötab ka praegu. Käesoleval ajal parteitu. Tallinna Linnavolikogu liige alates 1993 aastast. On olnud Tallinna volikogu esimehe asetäitja ja Lasnamäe halduskogu esimees.

“Oma panuseks Lasnamäe arengus pean Lasnamäe muusikakooli, Killustiku tn 16 pensionäride sotsiaalkeskuse ning Kultuurikeskuse Lindakivi filiaali aadressil Kalevipoja 10 avamist. Vähe oluline pole ka mitme kooli, lasteaia, sotsiaal-, kultuuri- ning spordiasutuse remont. Tähtsaks pean samuti Lasnamäe linnaosa valitsuse kolimist oma elanikele lähemale aadressilt Narva mnt 3 aadressile Punane 16. Õnnestus suurendada ajaleht "Lasnamäe" tiraaźi. Heaks pean koostööd avaliku sektoriga.”  

“Isiklikes ning tööalastes suhetes inimestega hindan korralikkust, ausust, seadusekuulekust, oskust pidada oma sõna, tähtaegadest kinnispidamist ning lahkust. Minu moto on: kui saad aidata - aita, kui ei saa – selgita, miks mitte ja ära luba võimatut. Lasnamäele soovin jätkuvat arengut, nii et linnaosa territooriumil saaks olema politseiosakond, päästekomando ja haigla; et viidaks lõpuni teede ehitus ning suureneksid võimalused taskukohaseks vaba aja veetmiseks. Arengueesmärkide lahendamiseks tuleb kaasata rahvusvaheline, riigi-, linna- ja erakapital. Seniseid investeeringuid Lasnamäe linnaosale tuleb suurendada 2-3 korda.”

Lasnamäe linnaosa ajaleht