Lasnamäe Halduskogu. Oktoober 2006

Автор: lm

Halduskogu viimasel istungil kuulati linnavalitsuse informatsiooni laste mänguväljakute seisust Lasnamäel. 

Kokku on Lasnamäel 206 laste mänguväljakut ning 5 korvpalliväljakut. Alates aastast 2000 on likvideeritud 16 väljakut, mis seadsid ohtu ümbruskonna inimesi. 49 väljakut asuvad eramaal ja kuuluvad korteriühistutele, 28 väljakut on ehitatud munitsipaalmaale ning seega linnaosavalitsuse omand. Ülejäänud 134 väljakut justnagu polegi kellegi omad, sest asuvad reformimata riigimaal.

Lasnamäe Halduskogu käsitles ka maaküsimusi, kooskõlastades detailseid planeeringuid ning nende eskiise. Peterburi tee 66-70, Betooni 4 ja 4b maavaldused jaotakse üheksaks krundiks, kuhu plaanitakse ehitada uued 2–3-korruselised tööstusning ärihooned. Ümera 28 ja 28a maavaldusest plaanitakse luua 4 krunti, millele ehitatakse 6- ja 9-korruselised majad ning parklad 371 auto tarvis.

Leonid Mihhailov, Lasnamäe Halduskogu esimees