Lasnamäe Halduskogu. November 2006

Автор: lm

Kuulati informatsiooni istepinkide seisukorrast

Lasnamäe, parkides,bussipeatustes ja teistesüldkasutatavates kohtades.Lasnamäe territooriumil on 174 ühiskondliku transpordi peatust, millest 111-s on istepingid.Ülejäänud 63 peatuses istepingid kas puuduvad või on muudetud kasutamiskõlbmatuks. Peale selleon paigutatud 54 istepinki peamiste magistraalteede äärde, 18 pinki kvartalisisestele teedele, 84 pinkion parkides või haljasaladel. Neile võib lisada üle 100 pingi, mis paiknevad majadevahelistelaladel. Ühtekokku on Lasnamäel 374 istepinki, millest 107 on vaja välja vahetada või likvideerida.

Lasnamäe valitsus on astunud mõningaid samme selle majapidamise korda seadmiseks. Olukorda parandama peaks maade, millel pingid asuvad, munitsipaliseerimise juba alustatud protsess.

Halduskogu arutas Tallinna 2007. aasta eelarve projekti

Järgmiseks aastaks on plaanitud finantseerida Lasnamäe 23 lasteaia ja 8 kooli remonti. Peale selle on planeeritud investeeringud Lasnamäe Muusikakoolile, Lindakivi kultuurikeskusele, jalgpallistaadionile Võidujooksu 8, Iru Hooldekodule, päevakeskusele Käo, teedele, heakorrale, laste- ja spordiväljakutele jt objektidele. Lasnamäe Halduskogu võttis vastu omapoolsed täiendused järgmise aasta eelarve projekti, mis antakse edasi linnapeale ja linnavolikogule.

Vaadati läbi ka maaküsimused

Kooskõlastati detailplaneeringu eskiisid. Maaeraldised aadressil Suur-Sõjamäe 36A ja 38 jaotatakse 6 krundiks, kuhu planeeritakse 1–3-korruseliste hoonete ehitus. Peterburi tee 202A ja 204 kahest krundist moodustatakse üks, millel kaks olemasolevat ehitist ühendatakse üheks kahekorruseliseks elumajaks. Detailplaneeringu eskiisile vastavalt moodustatakse aadressil Vana-Kuuli 15/Liikuri 41 krunt, õigusega ehitada sellele kaks 8-korruselist kortermaja. Hoonete alla on planeeritud 201 parklakohta. Liikluse paremaks korraldamiseks moodustatakse kaks krunti: 30 m2 kõnnitee alla ja 510 m2 kavandatava tänava rajamiseks.

Maavaldus Virbi 10 on süvend Laagna tee kõrval, mis tekkis magistraali ehitamise ajal toimunud lõhkamistööde ajal. Maa-alale on planeeritud kaks krunti. Ühele krundile on tehtud ettepanek ehitada kahesektsiooniline 10- ja 12-kordne maja ning 16-korruseline ühe trepikojaga elumaja. Laagna tee poolt on planeeritud eraldada kahele esimesele korrusele kauplusepinnad ja teenindusasutused elanikkonna tarbeks. Teine krunt kavatsetakse ühendada Laagna tee krundiga. Selle rajatakse trepp, millelt on võimalik pääseda bussipeatusse. Olemasolev ajutine trepp edaspidi likvideeritakse. Halduskogu jättis detailplaneeringu esialgu kinnitamata, andes korralduse projekteerijatele suurendada vahemaad tulevaste elumajade vahel.

Leonid Mihhailov, Lasnamäe Halduskogu esimees