Lasnamäe Halduskogu. Mai 2008

Автор: lm

Halduskogu kuulas ära informatsiooni Lasnamäe arengukava, Kultuurikeskuse Lindakivi töö, linnaosa väljaehitamata objektide ning munitsipaalpolitsei tegevuse kohta Lasnamäel. Halduskogu kooskõlastas Lasnamäe elamurajooni üldplaneeringu ning Valukoja 24 ja 26, Ümera 5a, Kesk-Sõjamäe 8, Linnamäe tee 57, 61, 73 ja Smuuli tee 9 detailplaneeringud või nende eskiisid.

Lasnamäe elamurajooni üldplaneering täiendab ja täpsustab 2001. aastal vastuvõetud Tallinna üldplaneeringut ning saab detailplaneerimise aluseks. See on koostatud 20-aastast perspektiivi arvestades. Uued hoonestatavad asumid – Katleri, Loopealse, Paevälja, Kurepõllu – võivad saada koduks 17 tuhandele Lasnamäe uuele elanikule. Üldplaneeringuga tehakse ettepanek Kesklinna ja Lasnamäe Linnaosade vahelise piiri muutmiseks nii, et Mäe tänava mõlemad pooled looduskaitse all oleva paekalda ääreni kuuluksid meie linnaosale.

Detailplaneeringutega plaanitakse ellu viia järgmist: – Valukoja tänavale 24 ja 26 lubatakse ehitada kaks hoonet maksimaalse korruste arvuga 10 ja 8, hooned pole mõeldud elamiseks. Kahele krundile on plaanis luua 550 parkimiskohta, haljastus ja puhkeala. – Ümera 5a krundile ehitatakse 9-korruseline 40-korteriline elamu 51 parkimiskohaga. 5- korruselisele hoonele aadressil Kesk-Sõjamäe 8 plaanitakse juurde ehitada 3 korrust. – Linnamäe teel 57, 61 ja 73 lammutatakse Priisle Kaubanduskeskus. Selle asemele kerkib kaasaegne kahekorruseline parkimismajaga kaubanduskeskus. Parkimiskohtade üldarvuks on 322. Planeeringuga nähakse ette olemasoleva haljastuse säilitamine ning allee rajamine mööda Aegna puiesteed. – Smuuli tee 9 kinnisvarale nähakse ette 8- korruselise hoone ehitamine, kus kahele esimesele korrusele asutatakse kaubanduskeskus, järgmistele korrustele kontoriruumid. Projekteeritud on 609 parkimiskohta. Liikuri tänava äärde istutakse puud ning Smuuli tänava poolsele krundi piirile rajatakse puude allee.

Leonid Mihhailov, Lasnamäe Halduskogu esimees