Lasnamäe Halduskogu. Jaanuar 2009

Автор: lm

Halduskogu viimasel istungil kooskõlastati rida detailplaneeringuid või nende eskiise. Peterburi tee 50, 50A ja 50A/1 detailplaneeringu kohaselt on loodud kolm uut krunti. Peterburi tee 50 kohal laiendatakse autokeskust. Olemasolevale 2-korruselisele ehitisele lisatakse 8-korruseline kontorimaja ja 4-korruseline autoparkla. Peterburi tee 50A territooriumile rajatakse 2-korruseline ehitis autoremonditöökoja jaoks ning ehitatakse parkla. Krundi lääne poolele plaanitakse istutada puud. Peterburi tee 50A/1 krundile rajatakse 2-korruseline ehitis.  

Betooni 13 / Paneeli 4, Paneeli 4A ja Paneeli 6 territooriumil tekivad uued krundid ning muudetakse kruntidevahelised piirid. Lisaks võib taotleda kasutamata riigimaa lisamist krundile detailplaneeringu põhja osas. Suur-Sõjamäe 2 ja 4 territooriumil plaanitakse ühendada kaks krunti ning laiendada Ülemiste kaubanduskeskust. Kavandatakse rajada ühe maaaluse ning kolme maapealse korrusega juurdeehitis ning 620 kohaga 5-korruseline parkimismaja. Väike-Paala 1 detailplaneeringuga plaanitakse jagada krunt kaheks osaks. Ühele krundile lubatakse rajada viie maapealse ja kahe maaaluse korrusega ehitis, aga teisele – kaheksa maapealse ja nelja maa-aluse korrusega neli maja. Peterburi tee 66–70, Betooni 4 ja 4B detailplaneeringu eesmärgiks on kruntide sihtotstarbe muutmine ning 2- ja 3-korruseliste tootmis- ja kontorimajade rajamiseks vajaliku ehitusloa andmine. 

Leonid Mihhailov, Lasnamäe Halduskogu esimees