Lasnamäe Halduskogu. Detsember 2006

Автор: lm

Kuulati informatsiooni investeeringutest Lasnamäe haridusasutustesse ja koolieelsetesse lasteasutustesse aastal 2006. Kokku on mullu linnaeelarvest eraldatud Lasnamäe koolidele ja lasteaedadele üle 40 miljoni krooni. Peaaegu 24 miljsellest said koolid – hoonete remondiks, akende vahetamiseks, aedade ehitamiseks ning mööbli ostuks. Peale selle parendati tuleohutussüsteemi Laagna-Rukkilille, Mustakivi, Linnamäe ja Läänemere lasteaedades.

Halduskogu liikmed käsitlesid ka maaküsimusi, kooskõlastades detailplaneeringud või nende eskiisid. Vastavalt Võidujooksu 1A detailplaneeringule ehitatakse 5–7-korruseline maja 32 korterile koos parklaga soklikorrusel. Tulekahjus kannatada saanud haljastuse parendamiseks on ette nähtud lisahaljastus. Virbi 10 detailplaneering leidis toetuse, kuna projekteerijad olid viimistlemisel arvestanud eelmisel istungil väljaöeldute märkustega. Sinimäe 16 detailplaneeringu raames on ette nähtud kahe 5-korruselise elamu ehitamine. Parkla ehitatakse keldri- ja soklikorrustele. Riigimaa krundile Sinimäe 6 ja Sinimäe 10 vahel tekitatakse transpordikrunt juurdesõidutee rajamiseks. Haljastamisele kuulub 41% kogu krundi pinnast. Lisaks olemasolevale ehitatakse ka uus üldkasutatav mänguväljak.

Leonid Mihhailov, Lasnamäe Halduskogu esimees