Lasnamäe Halduskogu. Aprill 2007

Автор: lm

Kuulati Lasnamäe linnaosavanem Kalle Klandorfi, kes tutvustas Lasnamäe 2002. – 2010. aastate a r e n g u p r o g r ammi täitmist. Viie aasta jooksul kasvas Lasnamäe elanikkond 2000 inimese võrra ja moodustab praegu 112 tuhat. 01.02.2007 seisuga on Lasnamäe Linnaosa Valitsuses võetud arvele 129 munitsipaalelupinna taotlejat ja 53 sotsiaalelupinna taotlejat. 

Alates aastast 2002 on Lasnamäe arenguprogrammi raames tehtud palju. Renoveeritud Pae 1 asuv spordikompleks, ehitatud kergejõustikuhall Punane 45 ja jalgpallistaadion asukohaga Võidujooksu 6, lõpetatud Laagna tee ning Lasnamäe Tööstuspargi infrastruktuuri ehitamine, avatud konstaablipunktid aadressidel Paasiku 7 ja Mahtra 48. Peale selle täideti ka munitsipaalelamute ehitamise programm ja palju tähelepanu pöörati sotsiaalmajade remondile. Sellel aastal lõpetatakse Smuuli tee ning üle raudtee viiva viadukti ehitamine, Mustakivi tee ristmiku ehitamine ja Pae tänava rekonstrueerimine. Antud küsimuse arutamisel jõudis Halduskogu järelduseni, et Lasnamäe Linnaosa vajab uut arenguprogrammi aastateks 2008–2012. Halduskogu käsitles maaküsimusi, kooskõlastades Pae 2, Valukoja 35 ja Punane 75 detailplaneeringud või nende eskiisid. Pae 2 krunt jagatakse kolmeks krundiks, kus lubatakse ehitada maju kõrgusega kuni 45 m. Parkimisplats on plaanitud keldrikorrustele. Territooriumile istutakse puid ja plaanitakse lisahaljastust. Valukoja 35 krundile lubatakse rajada kaubandus- ja ärisihtotstarbega ehitised kõrgusega kuni viis korrust maksimum. Detailse planeeringuga Punane 75 plaanitakse ehitada meelelahutus- ja kaubanduskeskus Tallink City, mis võib arendada selle rajooni olulisust ja atraktiivsust. 

Leonid Mihhailov, Lasnamäe Halduskogu esimees