Lasnamäe dünaamiline areng.

Автор: lm

Viimasel istungil käsitles ja kooskõlastas Lasnamäe Halduskogu rida detailplaneeringuid ja nende eskiise.Mustakivi tee 15 detailplaneeringu ees-märgiks on autopesula ehitamine olemasoleva tankla kõrvale.

Suur-Sõjamäe 34 krundil plaanitakse laiendada olemasolevat ehitist ja rajada garaaž. Parkimiskohtade arv – 51. Uue ehitise kõrgus ei tohi ületada 10 meetrit.

Paneeli 11 krundile ehitatakse kaasaegne ehitis äri- ja laoruumide jaoks. Ehitise kõrgus – 12 m. Olemasolevad majad lammutatakse.

Vesse 3 detailplaneeringus olemasolevat ehitist laiendatakse ümbermõõdult ja ehitatakse juurde korruseid kuni kuuendani. Haljastuse minimaalseks osakaaluks on ette nähtud 20%. Parkimiskohtade arv – 184.

Suur-Sõjamäe 29B kinnisvara jagatakse 20 krundiks. Sinna plaanitakse luua kaasaegne äri- ja tootmisehitiste asum kõrgusega kuni 5 korrust. Piki Suur-Sõjamäed nähakse ette haljastus.

Betooni 18 kinnisvara jagatakse 13 krundiks. Lisaks plaanitakse sinna ehitada kaasaegne asum äri- ja tootmistegevuse jaoks. Piki Betooni tänavat istutakse puud. Haljastus moodustab 15% krundi kogu pinnast.

Pae 7 asuvale ehitisele plaanitakse ehitada juurde teine korrus. Paplite asemele istutakse krundile kastanid.

Valge 28 kinnisvara jagatakse 6 krundiks. Sinna ehitatakse 5- ja 6-korruselised elamud, erinevate funktsioonidega 4-korruseline maja, parkimismaja, päevakeskus ja lasteaed. Parkimismaja katusele võib rajada lastemänguväljaku.

Väike-Sõjamäe 22 detailplaneeringu sihtotstarbeks on eralennukite ja väikeste lennukite lennuvälja ehitamine. Terminali kõrgus on piiratud 25 meetriga. Terminali ette istutakse madalad ja keskmise kõrgusega puud.

Pärast istungi lõppu tegid Halduskogu liikmed sõidu Lasnamäe linnaosas. Külastati hiljuti ehitatud ja praegu ehitatavaid objekte. Nende seas olid Pae park, pereväljak ja koerte jalutusväljak Koorti tänaval, Paekalda asum, munitsipaalelamud, õigeusu kiri, tennisehall, laiendatud Mustakivi tänav, Kihnu ja Vormsi haljastusalad, uued elamud Ussmäe ja Raadiku tänavatel, Lasnamäe Tööstuspark, Smuuli sild, Ülemiste City ärikeskus ja Jüriöö park. Sõidul osalenud nägid oma silmadega olulisi samme Lasnamäe dünaamilises arengus.

Leonid Mihhailov, Lasnamäe Halduskogu esimees