Korrarikkumised ja maaküsimused.

Автор: lm

Halduskogu kuulas ära Põhja Politseiprefektuuri Ida Politseiosakonna juhtivkomissari Tarvo Ingeraineni esitatud teabe Lasnamäel toimepandud korrarikkumiste kohta. Majanduskriisi tingimustel on märgitud kuritegude arvu kasvamise tendentsi. Märkimisväärselt kasvas kelmuste, poevarguste ja autodest varguste arv. Suurenes liikluseeskirja rikkumiste ja uimastite tarvitamisega seotud väärtegude arv. Traagiliselt, letaalselt, lõppesid kolme jalakäija ja kahe jalgratturi jalutuskäigud Lasnamäel. Autojuhtidel tuleb olla eriti tähelepanelik ülekaÅNiguradadel. Juhtivkomissar vastas Halduskogu liikmete mitmetele küsimustele ning kutsus kõiki elanikke ilmutama valvsust ja mitte provotseerima kurjategijaid oma hooletusega.

Samuti vaatas Halduskogu üle ja kooskõlastas rida detailplaneeringuid või nende eskiise. Pae 23d krundile plaanitakse ehitada 8-korruseline ja 15- korruseline elamu kokku 115 korteriga. Majade kõrvale rajatakse lastemänguväljak ning 100 m pikkune ja 3 m laiune jalutustee. Kavandatud on ka 150 kohaga parkla ja haljastus.

Olemasoleva Paasiku 2a aadressil asuva kaupluse juurde plaanitakse ehitada kahe trepikoja ja liftidega 8-korruseline maja. Parkla rajatakse maa-alusele ja esimesele korrusele, teisel korrusel peavad paiknema kauplus ja kontoriruumid ning alates kolmandast korrusest korterid. 54 korteri peale on kavandatud 172 parkimiskohta. Krundi loodeosale rajatakse lastemänguväljak ja puhkekoht, mis piiratakse kahelt poolt põõsastega. Keevise 1 / Suur- Sõjamäe 10a krunt asub endise tehase Dvigateli territooriumil. See jagatakse kaheks krundiks, kus ühele plaanitakse ehitada 47 kohaga parkla. Suur-Sõjamäe 29a territoorium jagatakse kolmeks krundiks, kuhu lubatakse ehitada 17 kahekorruselist elamut. Parkimiskohtade üldarvuks on 88. 

Leonid Mihhailov, Lasnamäe Halduskogu esimees