Keskfraktsioon esitas linnavolikogus umbusalduse revisjonikomisjoni esimehele

Автор: lm
Источник: Uwe Gnadenteich, reporter

Tallinna linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmed esitasid täna umbusaldusavalduse revisjonikomisjoni esimehele Hanno Mattole. Umbusaldusavalduse üle andnud Leonid Mihhailov rõhutas, et Matto juhtimisel on revisjonikomisjoni töö kvaliteet langenud alla kriitilise piiri.

Untitled

Hanno Matto. Foto: Peeter Langovits

«Meie kõigi tööd reguleerib linna põhiseadus, täpsemalt öeldes Tallinna põhimäärus. Just selle põhimääruse 32. paragrahvis sätestatakse revisjonikomisjoni õigused ja eesmärgid. Kahjuks ei ole aga revisjonikomisjoni juht, kolleeg Hanno Matto suutnud oma ülesannete kõrgusel olla,» rääkis Mihhailov. «Kõige ilmekamaks näiteks selle juures on viimased revisjonikomisjoni istungid, mil oleme käsitlenud Ühistupanga Asutamise Sihtasutuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse revisjoniakti. Seda akti ei saanud menetleda, sest selle koostamisel rikuti Tallinna linnavolikogu poolt kehtestatud revisjonikomisjoni kontrollimiste läbiviimise korda. Matto heakskiidul oli see muudetud poliitiliseks dokumendiks, opositsioonisaadikute pahameele väljenduseks Tallinna linnavalitsuse korrektse ja seadusega kooskõlas oleva tegevuse suhtes. Kontrollijad ei peaks aktis tegema poliitilisi avaldusi. Revisjonikomisjon peab hindama asjade seaduslikkust,» lisas ta.

«Murelikuks teeb veel nii mõnigi aspekt. Hiljuti toimus Kristiine halduskogu istung, kus kutsuti tagasi senine esimees ja valiti uus. Hiljem selgus, et tehtud protseduuride käigus on mindud vastuollu Tallinna põhimäärusega. Nimelt ei luba Tallinna põhimäärus halduskogus umbusaldust esitada ja hääletada samal istungil. Kristiines aga sotside eestvedamisel ja jõumeetodit kasutades just nii tehti,» rõhutas Mihhailov. «Mida tegi selle kahtluse esinemisel linnavolikogu revisjonikomisjoni juht Hanno Matto? Ta süüdistas avalikult, et erakond püüab põhjendamatult hääletust tühistada. Jah, kahjuks räägib nii meie revisjonikomisjoni juht, kes peaks olema Tallinna põhimääruse eest seisja, asjade seaduslikkuse kontrollija. Kahtluse kontrollimise asemel kirjutatakse kiirelt pressiteade, et meedia vahendusel linna juhtivat Keskerakonda laimata,» lausus Mihhailov.

Ta nentis, et revisjonikomisjoni töö politiseerimise katsed, tahtlik väärinformatsiooni levitamine ja suutmatus komisjonis normaalset tööõhkkonda tagada ei jäta teist võimalust kui umbusaldamine. «Revisjonikomisjon on moodustatud selleks, et kontrollida linnavõimu tegevust, mitte aga korraldada poliitilist tsirkust.»