Kaupmeestel pole müügimaksupaanikaks põhjust

Автор: lm

Tänaseks on selge, et Tallinna plaan kehtestada tänavu 1. juunist müügimaks ei ole üksnes jutt, vaid reaalsus.

Linn on käesoleva aasta eelarvet koostades märkinud, et praeguses keerulises majandusolukorras tuleb kõigile linnaelanikele tagada nende teenuste kättesaadavus, mida linn on siiani pakkunud. Jõudumööda tuleb jätkata ka linna arengut ning senisest enam abistada vähekindlustatud isikuid ja töötuid. Olukorras, kus vahendeid napib, tuleb linlastele teenuste osutamise tagamiseks ning linna arengueesmärkide täitmiseks leida võimalusi eelkõige sisemiste ressursside optimeerimise kaudu, sest riik vähendas kohalikele omavalitsustele eraldatavat tulumaksuosa, kuid tõstis kogu riigis aktsiisi- ja käibemaksu. Ettevõtjana saan linna olukorrast aru. Samamoodi kui linnaeelarvesse, pistaks riik käe ka minu kui ettevõtja taskusse. Selletõttu pean ka mina üle vaatama oma tegevuskulud ning olen sunnitud ellujäämiseks tegema siin-seal teatud muudatusi.

Pole enam mõtet vaielda selle üle, mida toob kaasa üheprotsendine müügimaks. Meie tarbimiskultuuri arvestades on vähetõenäoline, et inimesed hakkaksid ainuüksi müügimaksu pärast vähem tarbima. Veel vähem sõitma sellest maksust hoidumiseks poodlema naabervalda, sest kes majanduslikult mõtleb, arvestab ju ka kütusekulu (või bussipiletit) naabrite kaubanduskeskusesse sõitmiseks - kokkuvõttes ju mingit hinnavõitu siiski ei saavutata. Just seepärast teebki enamik ääremaal elavaid inimesi oma sisseostud kohalikus maapoes, kus hinnad linna kauplusekettidega võrreldes küll palju kallimad, ent kus ostukorv kujuneb ikkagi odavamaks, kui lähima linna ostukeskuses, sinna edasi-tagasi sõites.

Tallinnas kehtima hakkava müügimaksu puhul lisanduks näiteks 4000-kroonise pesumasina või mõne muu samas hinnaklassis kodumasina hinnale üks protsent ehk 40 krooni müügimaksu. Tõesti vaevu usutav, et mai lõpul näeme 40-kroonise hinnavõidu nimel sellist tunglemist kodutehnikapoe või mõne muu kaupluse ukse taga, nagu see hiljuti taas juhtus pealinnas vastavatud jalatsipoe ees. 15-kroonise kauba puhul lisanduks 15 senti, 100-kroonisel üks kroon ja 500-kroonisel tootel viis krooni müügimaksu jne. Tuleb tõdeda, et üheprotsendine müügimaks ei ole märkimisväärselt suur summa.

Küll aga teeb mind murelikuks mõnede ajalehtede ja ühingute poolt ettevõtjate ja kaupmeeste seas alustatud paanikakülvamine seoses müügimaksu kehtestamise, maksmise ja kogumise protseduuridega. Ilmselgelt on mis tahes maksutõusud ettevõtja seisukohalt koormavad ja negatiivsed. Kui tarbijale võib müügimaks avalduda kauba hinnas, siis ettevõtjale selle maksu arveldamises ja deklareerimises - see toob kaasa lisatööd. Aga paanikaks pole minu arvates põhjust. Juba eelmise aasta lõpul, pärast linnaeelarve vastuvõtmist, tuli sõnum, et linn on arvestanud asjaoluga, et seoses uue kohaliku maksu kehtestamisega on maksukohustuslastel vajalik teha mitmeid ümberkorraldusi. Selleks on aga ette nähtud piisav aeg, sest määrus jõustub 1. juunil 2010. Möödunud nädalal esitas linnavalitsus volikogule müügimaksumääruse täiendused ning Tallinna linna ning Maksu- ja Tolliameti vahel sõlmitava halduslepingu projekti - linn volitab maksuametit koguma peagi kehtima hakkavat müügimaksu.

Kui seniajani on tekitanud vastakaid arvamusi ja kriitikat lisaks maksule endale ka maksukogumisprotsess, müügimaksu haldamine ja kogumisega kaasnevad kulutused, siis just seesama haldusleping kätkeb endas vastust neile küsimustele. Muudatuste eesmärk on täiendada määrust selliselt, et see reguleeriks Tallinnas kehtima hakkavat müügimaksu piisava põhjalikkusega, olles arusaadav ja üheselt mõistetav nii maksuhaldurite kui ka maksumaksjate jaoks. Seega saab linn halduslepingu sõlmimisega peagi lahendatud müügimaksu kogumisega seotud ülesanded-kohustused ja võib ootama jääda üksnes müügimaksumääruse muutmise jõustumist.

Ma usun, et veelgi kergendavam on nende uudiste valguses asjaolu, et müügimaksu kogumine volitatakse maksuametile, kel kompetents maksude kogumise alal ja kellele ettevõtjad harjunud igapäevaselt oma deklaratsioone esitama - mitte linnale endale. Pärast seda, kui linnavolikogu on aprillis kinnitanud lepingu maksuametiga, saab iga ettevõtja informatsiooni, kas ta on müügimaksukohustuslane, millistele teenustele ja kaupadele müügimaks lisandub ning kuidas hakkab toimuma maksukogumisprotsess. Mullu suvel kiirkorras kehtestatud käibemaksutõusu valguses tuleb kaupmehena ilmselt tänulik olla nii pika etteteatamisaja üle. Ja tarbijatel selle üle, et müügimaks kõiki kaupu ei puuduta.

Leonid Mihhailov, Tallinna linnavolikogu liige, Tallinna Kaupmeeste Seltsi liige