Kaupmeeste selts: meedia külvab asjatut müügimaksupaanikat

Автор: lm

Linn on selle aasta eelarvet koostades märkinud, et tänases keerulises majandusolukorras tuleb tagada kõigile linna elanikele nende teenuste kättesaadavus, mida linn on siiani pakkunud. Jõudumööda tuleb jätkata ka linna arengut, senisest enam abistada vähekindlustatuid ja töötuid.

Olukorras, kus vahendeid napib, tuleb linlastele teenuste osutamise tagamiseks ning linna arengueesmärkide täitmiseks leida peale sisemiste ressursside optimeerimise veel võimalusi. Riik vähendas kohalikele omavalitsustele eraldatavat tulumaksuosa, samas aga tõstis kogu riigis aktsiisi- ja käibemaksu. Ettevõtjana saan linna olukorrast aru: kui riik pistaks käe minu kui ettevõtja tasku, nagu ta pistis selle käe linnaeelarvesse, siis peaksin ka mina üle vaatama oma tegevuskulud ja olen sunnitud ellujäämiseks tegema veel siin-seal teatud muudatusi.

Pole enam mõtet vaielda selle üle, mida toob kaasa üheprotsendiline müügimaks. Meie tarbimiskultuuri arvestades on vähe tõenäoline, et inimesed hakkaksid ainuüksi müügimaksu pärast vähem tarbima. Veel vähem sõitma selle maksu pärast naabervalda poodlema – kes majanduslikult mõtleb, arvestab ju ka kütusekulu (või bussipileti) naabervalla kaubanduskeskusesse sõitmiseks ning kokkuvõttes mingit hinnavõitu siiski ei saavutata. Just seepärast teeb ka enamus ääremaal elavaid inimesi oma sisseostud kohalikus maapoes, kus hinnad linna kaupluseketiga võrreldes küll kordades kallimad – ent ostukorv tuleb ikkagi odavam, kui lähimas linnas ostukeskuses edasi-tagasi käia. Tallinnas kehtima hakkava müügimaksu puhul lisanduks näiteks 4000-kroonise pesumasina või mõne muu samas hinnas kodumasina hinnale üks protsent ehk 40 krooni suurune müügimaks. Tõesti vaevu usutav, et mai lõpus näeme 40-kroonise hinnavõidu nimel sellist tunglemist kodumasinate või mõne teise kaupluse ukse taga, nagu see hiljuti taas juhtus vastavatava pealinna jalatsipoe ukse taga. 15-kroonise kauba puhul lisanduks 15 senti, 100-kroonisele üks kroon ja 500-kroonisele tootele viis krooni müügimaksu jne. Tuleb tõdeda, et üheprotsendine müügimaks ei ole märkimisväärselt suur summa.

Küll aga teeb mind murelikuks mõnede ajalehtede ja ühingute poolt paanika külvamine ettevõtjate ja kaupmeeste seas seoses müügimaksu kehtestamise, maksmise ja kogumise protseduuridega. Ilmselgelt on mistahes maksutõusud ettevõtja seisukohalt koormavad. Kui tarbijatele võib avalduda müügimaks kaupade hinnas, siis ettevõtjaile toob selle arvutamine ja deklareerimine kaasa lisatööd. Aga paanikaks pole minu arvates põhjust. Juba eelmise aasta lõpus, pärast eelarve vastuvõtmist tuli linna poolt sõnum, et on arvestatud asjaoluga, et seoses uue kohaliku maksu kehtestamisega on maksukohustuslastel vajalik teha mitmeid ümberkorraldusi. Selleks on ette nähtud piisav aeg.

Ma usun, et veelgi kergendavam on nende uudiste valguses asjaolu, et müügimaksu kogumine volitatakse maksuametile, kel on kompetents maksude kogumisel ja kellele ettevõtjad on harjunud igapäevaselt oma deklaratsioone esitama. Pärast seda, kui volikogu on aprillikuu alguses kinnitanud lepingu maksuametiga, saab iga ettevõtja informatsiooni, kas ta on müügimaksukohustuslane, millistele teenustele ja kaupadele müügimaks lisandub ning kuidas hakkab toimuma maksukogumise protsess. Möödunud suvel kiirkorras kehtestatud käibemaksutõusu valguses tuleb kaupmehena ilmselt tänulik olla nii pika etteteatamisaja eest.

Müügimaksuinfo

Müügimaks Tallinnas hakkab ettevõtetele kehtima 1. juunist. Maksustatakse Tallinna territooriumil jaekaubanduse, toitlustuse või teeninduse valdkonnas müüdud kaubad ja osutatud teenused.

Maksu maksavad kauplejad, kes on registreeritud majandustegevuse registris, kelle tegevuskoht registri andmetel on Tallinn ning kes tegutsevad jaekaubanduse, toitlustuse või teeninduse vallas. Müügimaksu maksavad ka erinõuetega tegevusalal ning tegevusloa alusel tegutsevad kauplejad. Müügimaksuga maksustatakse üksnes füüsilisele isikule müüdud kaubad ja osutatud teenused.

Maksustatav väärtus on kauba või teenuse müügihind ning kõik muu tasuna käsitatav (ilma käibemaksuta), mis kauba ostja või teenuse saaja või kolmas isik tasub müüjale. Maksukohustus tekib päeval, mil kaup lähetatakse ostjale, ostjale tehakse kaup kättesaadavaks või osutatakse teenus või laekub kauba või teenuse eest osaline või täielik makse. Maksuvabastused kehtivad e-kaubanduse raames müüdud teenustele ja kaupadele, jaotusvõrgu kaudu müüdavale elektri- ja soojusenergiale, maagaasile ja veele. Maksustamisele ei kuulu ka vee- ja õhusõidukis, rongis ja bussis, mis reisi kestel viibivad Tallinna territooriumilt väljapool, müüdavad kaubad ja teenused ning 9% käibemaksumääraga maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ja abivahendid. Müügimaksuga ei maksustata leiva- ja saiatooteid, mis ei sisalda mett, mune, juustu, marju või puuvilju ning piima ja osa piimatooteid. Müügimaksu ei pea maksma väikelaste toidusegudelt, spetsiaalselt imikupiimalt, piima- ja piimatooteid sisaldavatelt väikelastetoitutelt, imikumähkmetelt. Müügimaksuga ei maksustata ka tehnilisele ülevaatusele kuuluvaid 4 -12 meetri pikkuseid paate, jahte ja kaatreid.

1% müügimaksu maksustamisperiood on kvartal, maksudeklaratsioonid esitatakse ning maks tasutakse kvartalile järgneva kuu 20. kuupäevaks. Esimene maksustamisperiood on 1.-30. juunini 2010. Lisainfot küsi telefonil 640 4569.

Leonid Mihhailov, Tallinna kaupmeeste selts