Kümme aastat Lasnamäe linnaosa

Автор: lm

2003-08

… tänase Lasnamäe linnaosa kujunemislugu on üks vastuolulisemaid Tallinnas, sest nõukogude võimu ajal muudeti just selles piirkonnas keskkonda tundmatuseni. See on süvendanud eksiarvamust, nagu oleks Lasnamäe tühjale kohale ehitatud uus linnaosa. Tänuväärse töö ajaloolise mälu korrastamisel on teinud Robert Nerman, kelle raamat “Lasnamäe ajalugu” (Tallinn 1998) annab põhjaliku ja huvitava ülevaate. … elanike arvult on Lasnamäe linnaosa konkurentsitult, võrreldes Tallinna ülejäänud 7 linnaosaga, esikohal. Seisuga 04.08.2003 on registreeritud elanikke Lasnamäel 110 808. … Lasnamäe territooriumi pindala on ca 30 km˛, mida võib tinglikult jagada kaheks erinevate funktsioonidega piirkonnaks, ühelt poolt elamute ala ja teisalt Peterburi mnt lähedusest kuni Rae valla piirini olev tööstusala. Praeguste piiridega Lasnamäe linnaosa loodi 1.septembril 1993, kus on kokku 17 asumit: Väo, Sõjamäe, Ülemiste, Sikupilli, Uuslinn, Pae, Kurepõllu, Paevälja, Laagna, Loopealse, Katleri, Tondiraba, Kuristiku, Priisle, Mustakivi, Seli ja osaliselt Iru asum. … suurelamute ehitust alustati Lasnamäel 1970-ndate lõpul. Kõiki plaanitud elamurajoone valmis ei ehitatud, mistõttu on endiselt palju tühja reservmaad.

Lasnamäe juhid Lasnamäest Kas teadsite, et … Lasnamäel on 750 elamut, millest 650 on korrusmajad. Suurima korterite arvuga elamu, 288 korterit, asub Vikerlase tänaval. … Lasnamäe kanal, mis kulgeb Kesklinnast mööda Laagna teed, on esimene Tallinna kahetasandiline sõidutee, mis võimaldab kiirelt ja turvaliselt jõuda peaaegu Lasnamäe lõppu. Kanali kohal on üheksa silda, mis ühendavad Lasnamäe erinevaid asumeid. … eri aegadel on kohaliku võimu nimevormid Lasnamäel erinenud: 1945-1977 Tallinna Linna Mererajooni TSN Täitevkomitee 1977-1989 Tallinna Linna Mererajooni RSN Täitevkomitee 1990-1991 Tallinna Linna Mere Rajoonivalitsus 1991-1993 Tallinna Ida Rajoonivalitsus 1993- k.a. Lasnamäe Linnaosa Valitsus … Lasnamäe ajalugu ulatub väga kaugesse minevikku. Arheoloog L. Jaanits´a arvates on vanimad inimtegevuse jäljed Lasnamäel pärit nöörkeraamika-kultuuriga seotud ajast, seega III aastatuhande teisest poolest e.Kr. Ka Jüriöö ülestõus 1343.a. sai alguse Lasnamäel süüdatud lõkkest. Samas paigas on nüüd Jüriöö park, kus toimuvad tänapäeval erinevad mälestusteenistused ja truudustõotuste tseremooniad. Koostas Tiina Naarits

Toimetus vestles kõikide linnaosavanematega, kes on Lasnamäge juhtinud viimase kümne aasta jooksul:

1. linnaosavanem Vladimir Ivanov (nov 1993-okt 1996, enne seda samuti Lasnamäe juht). “Mõeldes oma panusele Lasnamäe arengus, tahan kinnitada veendumust, et kõike tuleb vaadelda konkreetses ajas. Nii soodustasin üle 200 väikese nn keldrikaupluse loomist, teeninduspunktide rajamist juuste hoolduseks ja muuks elementaarseks. Jõuvõtetega sai kaitsejõudude käest võetud senine noorsõdurite jaotuspunkt ja sinna politseile ruumid antud. Sellesse aega jäi ka üks minu meelest parim Tallinna tee-ehituslik lahendus – Lasnamäe kanali ehitus. Kahjuks ei suutnud ma seisatada loosungit “Peatage Lasnamäe!”, alles nüüd, kümme aastat hiljem näen, et Lasnamäe arengus algab teine etapp, kus ehituslik tegevus on terviklikkusele suunatud. Lasnamäe linnaosale soovin, et ta saaks oma arengus sellise taseme nagu oli esialgselt kavandatud, lisades vaid kaasaegse ilu.”

2. linnaosavanem Pavel Starostin (nov 1996-okt 1999). “Oma panuseks Lasnamäe aren- gus pean eluasemete renoveerimise fondi loomist ja teede ehitust Lasnamäel. Ehitatud sai Smuuli tee pikendus, Peterburi mnt ja Liikuri tee ühendus. Lasnamäe elanikele soovin rohkem optimismi ja aktiivsust oma elu-olu kujundamisel ning linnaosa arendamisel. Koostöös kolmanda sektoriga on kohalikul omavalitsusel vaja luua soodne kliima kohalike- ja välisinvestorite jaoks.”

3. linnaosavanem Andrei Sorokolet (dets 1999-juuli 2000). “Oma panuseks Lasnamäe arengus pean võitlust korruptsiooniga, Avatud Noortekeskuse avamist ja Ajax´i staadioni ehituse alustamist. Lasnamäe elanikele ja linnaosa arengule soovin elukeskkonna väljakujundamist. Elanikel on aeg loobuda nn lasnamäelase mentaliteedist. Lasnamäel on ju enamus inimesi elamu kaasomanikud ja heanaaberlike suhete kaudu võiks rohkem panustada oma maja ja selle ümbruse kaunistamiseks ning puhtana hoidmiseks.”

4. linnaosavanem Naum Muhhin (aug 2000-okt 2000). “Minu võimalused jäid poliitilistel põhjustel väikesteks. Plaanid olid, kuid ellu neid viia ei jõudnud. Tunnen head meelt, et lühikese ametisoldud ajaga sai linnaosa arengukava ettevalmistusele antud edukas start. Soovin lasnamäelastele tervist ja õnne ning usku muutustesse.”

5. linnaosavanem Leonid Mihhailov (nov 2000-dets 2001). “Oma panuseks Lasnamäe arengus pean Killustiku tn 16 pensionäride sotsiaalkeskuse ning Kultuurikeskuse Lindakivi fi liaali avamist Kalevipoja tn 10. Tähtsaks pean samuti Lasnamäe linnaosa valitsuse kolimist oma elanikele lähemale aadressilt Narva mnt 3 aadressile Punane 16. õnnestus suurendada ajaleht “Lasnamäe” tiraazhi. Lasnamäele soovin jätkuvat arengut, nii et linnaosa territooriumil saaks olema politseiosakond, päästekomando ja haigla; et viidaks lõpuni teede ehitus ning suureneksid võimalused taskukohaseks vaba aja veetmiseks.”

6. linnaosavanem Olev Laanjärv (dets 2001-aprill 2003). “Loen oma panuseks Lasnamäel linnaosa arengukava valmimise, sisebussiliini avamise, sotsiaalmajade elanikele arenguvõimaluste ja pensionäridele arvutiõpetuse võimaldamise. Samuti heakorrale suurema tähelepanu pööramise. Lasnamäe elanikele, ettevõtjatele ning organisatsioonidele soovin usaldatavust, kokkulepetest kinnipida- mist ning inimese kui olulisima ressursi väärikat kohtlemist kõikjal ja kõiges. Need alustalad annavad eelduse tasakaalustatud arenguks.”

7. linnaosavannem Kalev Kallo (alates mai 2003). “Pean eesmärgiks Lasnamäel kaitsta suurima rahvaarvuga linnaosa huve eelarve menetlemisel. Hindan koostööd kõikide elanike, ettevõtjate ja organisatsioonidega, kes on huvitatud Lasnamäe elukvaliteedi parandamisest. Pean väga tähtsaks Lasnamäe teedevõrgu väljaehitamist, millest esmatähtis on Smuuli tee ühendamine Suur-Sõjamäega. Ettevõtluse areng on kurss uutele töökohtadele ja sealt edasi paremale elukvaliteedile. Kõige selle juures tõstan esile iga inimese isiklikku initsiatiivi, millega iganes ta ei tegeleks.”

Lasnamäe linnaosa ajaleht