Haldusreform Tallinnas.

Автор: lm

Halduskogu arutas ning toetas Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõud “Tallinna põhimääruse muutmine”. Vastavalt eelnõule kaheksa tänase linnaosavalitsuse asemele tekib linnavalitsuses kümme regionaalosakonda. Uuslinna, Sikupilli, Sõjamäe, Mõigu ja Ülemiste asumid moodustavad Ülemiste regionaalteenindusosakonna, Kadrioru, Raua ja Torupilli aga Kadrioru regionaalteenindusosakonna. Juhtimise asemel asetatakse põhirõhk elanikkonna teenindamisele.

Selline reform peaks tõstma linnajuhtimise tõhusust, depolitiseerima linnaosade juhtimise ning säästma kuni 6% juhtimiskulusid. Vabanenud rahad võib suunata sotsiaalvaldkonda, töö kaotanud inimestele. Tänased halduskogud nimetatakse ümber regionaalosakondade Konsultatiivnõukogudeks. Juristide arvates sobib selline nimetus paremini nende organite ülesannetega, sest neil ei olnud õigust koostada administratiivseid akte. Linnaosade reform plaanitakse lõpetada käesoleva aasta 1. juuliks.

Linnakodanike arvamuse selgitamiseks haldusreformi läbiviimise kohta Tallinnas korraldasid kohalikud võimud spetsiaalse küsitluse. Haldusreformi läbiviimise poolt andis hääle 52,6% vastanutest. Kokku osales küsitluses peaaegu 57 tuhat inimest. Täna võib öelda, et kahe lugemise järel võttis Tallinna Linnavolikogu 19. veebruaril vastu määruse haldusreformi kohta. See jõustus kohe pärast vastuvõtmist.

Aga haldusreformil on veel üks positiivne ning minu seisukohalt väga oluline pool. Kui haldusreformi käigus moodustatakse järjekordseteks Linnavolikogu valimisteks linna ühine valimisringkond, siis välistatakse suur ülekohus, mis meie linnas juba 15 aastat eksisteerib. Asi on selles, et siiani jagati 32 mandaati 63-st Tallinna Linnavolikogus võrdselt 8 linnaosa vahel. Nõnda valiti Linnavolikokku 4 liiget iga linnaosa poolt, sõltumata linnaosas elavate valijate arvust. Ülejäänud 31 mandaati jagati juba valijate häälte arvu arvestades.

Sellise süsteemi tulemusel on Pirita valija hääl 3,8 korda kaalukam Lasnamäe valija häälest. Kristiine valija hääl – 1,8 korda, Haabersti ja Mustamäe valija hääl – 1,6 korda, Kesklinna – 1,5 korda, Põhja-Tallinna – 1,3 korda, Mustamäe – 1,2 korda Lasnamäe valija häälest kaalukamad. Tuleb välja, et ühe omavalitsuse, milleks on Tallinn, territooriumil omavad valijad erinevaid võimalusi. Sisuliselt moonduvad valimiste reaalsed tulemused. Millegipärast see asja pool ei tee õiguskantslerile, valitseva koalitsiooni liikmetele Riigikogus ja Tallinna Linnavolikogu opositsioonile muret. Ei tasu rääkida, et võrdsed võimalused valimistel on demokraatia loomulik element. Selgitada ja õigustada sellise ülekohtu säilitamist ei saa! Linnaosadel põhinevate ringkondade kaotamine ning ühise valimisringkonna moodustamine annab iga valija häälele võrdse kaalu. 

Leonid Mihhailov, Lasnamäe Halduskogu esimees