Esimesel istungil pärast suvepuhkust.

Автор: lm

1. Arutati korrakaitset Lasnamäel.

Kahe kuu jooksul fikseeritud korrarikkumistest Tallinnas, Lasnamäel ja Harjumaal rääkis Ida politseiosakonna ülemkomissar Tarvo Ingerainen.

Ta märkis, et sellel perioodil registreeriti Lasnamäe linnaosas 728 kuritegu. Arvestades linnaosades elava elanikkonna arvuga, kõige rohkem korrarikkumisi on pandud toime Kesklinna linnaosas – 23,2 tuhande inimese kohta. Kristiines on antud näitaja 8,8, Põhja-Tallinnas – 8,4, Lasnamäel – 6,3. Järgnevad Mustamäe, Nõmme, Pirita ja Haabersti. Kõige suurem kuritegude avastamise protsent on Lasnamäe linnaosas, kus käesoleval aastal toime pandud kuritegudest on avastatud üle kolmandiku.

2. Maaküsimustest vaatas Lasnamäe Halduskogu üle Mahtra 46 ja 50А, Liikuri 8с, Raadiku 8 ning Ümera 31 kinnisvarade detailsed planeeringud.

Kuulati ära informatsioon kuritegevuse olukorrast Lasnamäel (vanemkomissar Tarvo Ingerainen). Võrreldeseelmise aasta seitsme kuu andmetega, kahanes kuritegude arv Lasnamäel 20%võrra ning paranes kuritegude avastusprotsent – kuni 65%. Sama tendentsi on näha teistes linnaosades.Endiselt on jäänud probleemiks narkokuriteod ja puudus vajalikest politseitöötajatest.

Halduskogu kooskõlastas neli detailplaneeringut või nende eskiisi. Liikuri 8c krunt jagatakse kahekskrundiks, kummalegi neist ehitatakse kaks 5 kuni 10 korruse kõrgust elamut. Autode parkimine onmõeldud kahekorruselisse maa-alusesse garaaži.

Mõlemad krundid on kavas haljastada ning ehitada neile laste mänguväljakud. Võidujooksu 1a krundile, väikse tulekahjus mahapõlenud elamu kohale, plaanitakse ehitada 32 korteriga elamu, kõrgusega 5–7 korrust. Autode parkimine kavandatakse soklikorrusele. Detailplaneeringu eskiis kooskõlastati märkusega: korrigeerida liiklusskeemi ja korraldada autode ligisõit tulevasele elamule Valge tänava poolt. Vastavalt Sinimäe 1 krundi detailplaneeringule ehitatakse 14-korruseline elamu, kuhu tuleb 28 1–2-toalist korterit ning sama palju 3-toalisi kortereid.

Parkimine 75 autole on projekteeritud maja alla. Kavandatakse ka krundi haljastamist. Istutamiseks on soovitatud pärnad, kased, männid ja kibuvitsad.

Peterburi teele 2b plaanitakse ehitada kahekorruseline autosalong. Ligisõitu krundile korraldatakse Ülemiste tee 1 krundi poolt.

Leonid Mihhailov, Lasnamäe Halduskogu esimees