Elanikud peavad linnaosa ajalehte parimaks teavitajaks

Автор: lm

Tallinna linnavolikogu tellitud uuringust selgus, et 88 protsenti Pirita ja 67 protsenti Nõmme elanikest peavad oma linnaosa ajalehte kõige paremaks info hankimise allikaks.

Tallinna linnavolikogu tellis firmalt Saar Poll Tallinna elanike infovajaduse uuringu, milles osales 1050 linnakodanikku.

Uuring näitas, et linna kui terviku kohta hangib linnakodanik infot peamiselt teleri, raadio ja ajalehtede vahendusel. Oma linnaosa kohta saab vajaliku info linnaosa ajalehest 88 protsenti Pirita ja 67 protsenti Nõmme elanikest. Haaberstis oli see protsent 44.

Küsitletutest tundisid oma linnaosa vanemat kõige paremini Pirita elanikud. Ülle Rajasalu tundis 78 protsenti küsitletuist. Rajasalule järgnes 57,3 protsendiga Lasnamäe linnaosa vanem Leonid Mihhailov ja 45,6 protsendiga Nõmme linnaosa vanem Urmas Paet. 

Tallinnas on kaheksa linnaosa. 

PM Online