Eesti-Hispaania koostöö trammiprojektis

Автор: lm

Eesti ja Hispaania riigi initsiatiivil oleme trammiliini nr 4 rekonstrueerimise ja uue veeremi soetamise projekti puhul jõudnud uute arenguteni. Nimelt on jõutud kokkuleppeni, et seoses Hispaaniale saastekvootide müümisega saame kauba peale kaasa ka tasuta konsultandi, kes aitab meil läbi viia projekti ettevalmistustöid. Konsultandi põhilisteks ülesanneteks on: eelprojektide koostamisele kaasaaitamine, nõustamine, teostatavus-tasuvusanalüüsi läbiviimine jm.

Külalised koos vastuvõtjatega Pärnu mnt. trammidepoos

Konsultandina on välja valitud Hispaania riiklik konsultatsiooniettevõte INECO, mille pikaajalised kogemused tulevad meile kindlasti projekti läbiviimisel kasuks. INECO on konsulteerinud erinevaid projekte kogu maailmas: Alžeerias, Kuweidis, Costa-Ricas, Mehhikos, Belgradis, Bogotas ja loomulikult mitmetes Hispaania linnades ja piirkondades.
Trammi- ja Trollibussikoondise jaoks tähendab tasuta konsultandi kaasamine rahalist kokkuhoidu. Hispaanlaste kõrval on kavas projekti kaasata konsultantide ja projekti üle järelevalve teostajatena ka Eesti konsultante. Siin on tegemist mõne Eesti konsultandifirmaga, mis valitakse välja hanke korras ning mille ülesandeks on tihe koostöö Hispaania firmaga, nende töö suunamine ja kontroll. INECO töö teostamiseks vajalikud lähteandmed esitab Eesti pool.

Sel nädalal oli Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondises pealinna trammiliiklusega tutvumas INECO delegatsioon: rahvusvaheliste suhete direktor Pilar Moran Reyero, transpordiosakonna juhataja Jose M. Llorente ja infrastruktuuri osakonna juhataja Ignacio Monfort Quintana. Delegatsiooni juhiks oli Hispaania Keskkonnaministeeriumi erinõunik Pedro Huarte-Mendicoa.

Delegatsiooni võttis vastu Trammi- ja Trollibussikoondise juhatuse liige Leonid Mihhailov. Külalised tutvusid põhjalikult TTTK tööga, vahetasid teavet paljude kohalike spetsialistidega ning tegid tutvumissõidu trammiliinil nr.4. Hea alguse saanud koostöö jätkub.