Arutati ja otsustati

Автор: lm
Источник: Lasnamäe Leht

Arutati läbi Halduskogu komisjonide linnaosa uue arenguprogrammi ette-panekud aastateks 2008 –2013. Praegu käib arenguprogrammi koostamiseks vajalike lähteandmete ettevalmista-mine, arenguprogramm kinnitatakse Tallinna Linnavolikogu poolt. Käsitletavate ettepanekute hulgas said Halduskogu toetuse nt Pae pargi heakorrastamine ning sinna Lasnamäe Linnaosa Valitsuse maja ehitamine, sauna ehitamine Pae tänavale, parklate rajamine ning lasteaedade võrgu laiendamine.

Räägiti ka sellest, et munitsipaalpolitsei isikkoosseis tuleb viia linnaosa elanikkonna arvuga vastavusse ning koerte jalutamisplatsid peavad olema igas mikrorajoonis. Eelseisvatel aastatel tuleb lõpetada Lasnamäele planeeritud teede ehitamine ning rajada trammiliin Laagna teele.

Arutati ka maaküsimusi, kooskõlastades Peterburi tee 2B, Peterburi tee 58, Peterburi tee 202A ja 204, Kärberi 20 ja 20A, Vikerlase 14B, Lagedi tee 8 ja Paekalda tänava pikenduse detailplaneeringud või nende eskiisid. Aadressil Peterburi tee 58 plaanitakse rajada kolmekorruseline ehitis kaupluse ja bürooga. Peterburi tee 202A ja 204 planeeringu eesmärgiks on kahekorruselise elamu ehitamine. Kärberi 20 ja 20A krunt hoonestatakse 5- kuni 13-korruseliste elamutega. Korterite üldarv – 390. Parkla rajatakse sokli- ja keldrikorrusele. Virmalise 14B detailplaneeringus nähakse ette 11-korruselise maja ehitamine. Soklikorrusele ja esimesele korrusele rajatakse parkla, teisele korrusele – äripinnad, alates kolmandast korrusest – 54 korterit. Lagedi tee 8 detailplaneering annab õiguse kuni 7-korruselise äri- ja tootmisehitise ning ka 14-korruselise elamu rajamiseks. Ning lõpuks, viimase läbivaadatud detailplaneeringu järgi ühendatakse Paekalda ja Vana-Kuuli tänavad. 

Leonid Mihhailov, Lasnamäe Halduskogu esimees