20 aastat tagasi pandi alus traditsioonidele

Автор: lm
Источник: Lasnamäe Leht

20 aastat tagasi moodustati administratiivreformi tulemusena Tallinnas 4 rajooni asemele 8 linnaosa.

Valimised 2013 Leonid Mihhailov 1075 Tahaks meelde tuletada, et Pirita ja Lasnamäe kuulusid enne Mererajooni koosseisu. Lasnamäe linnaosa halduskogu ja valitsus lahendasid tol ajal teist tüüpi ülesandeid võrreldes praegustega. Lasnamäed nimetati magalarajooniks. Peamiseks eesmärgiks oli kõrvaldada linnaosa mahajäämine infrastruktuuri arengu osas. „Lindakivi“ kinoteatri baasil loodi linnaeelarvest rahastatav kultuurikeskus. Samal ajal pandi alus ka meie linnaosa tulevastele traditsioonidele: Lasnamäe päevade läbiviimisele, Jaanipäeva tähistamisele, tasuta Lasnamäe lehe väljaandmisele

Lasnamäe visuaalne pilt hakkas muutuma koos ettevõtluse arenguga. Punasel tänaval avati Selveri kauplus ning seejärel ka teisi kaubanduskeskusi, rajati esimesed Statoili ja Neste tanklad. Aastatel 2000-2001 olin mina Lasnamäe linnaosa vanemaks. Enda panuseks linnaosa arengusse loen ma Lasnamäe muusikakooli, aadressil Killustiku tn.16 asuvat pensionäridele suunatud sotsiaalkeskust ning aadressil Kalevipaja 10 asuva Lindakivi Kultuurikeskuse filiaali avamist. Viimastel aastatel tehti Lasnamäe linnaosa arendamiseks palju. Jätkub munitsipaalehitus, teostatakse teede, koolide, lasteaedade, sotsiaalobjektide remonti, arendatakse Pae parki, toimub linnaosa heakorrastamine. Nüüd saab täie kindlusega öelda, et Lasnamäe on magalarajoonist muutunud eraldi funktsioneerivaks linnaosaks, kus on võimalik õppida, töötada, sooritada vajalike oste, kasutada kõikvõimalike teenuseid, puhata ja lahutada meelt.

Leonid Mihhailov, Tallinna Linnavolikogu liige